Služba za krvodajalstvo

Služba za krvodajalstvo skrbi za usklajen in nemoten potek krvodajalskih akcij na terenu in v transfuzijskih ustanovah. Z Rdečim križem Slovenije usklajujemo krvodajalske akcije na letni ravni glede na predvidene potrebe zdravstva po krvi. Z območnimi združenji RK in ostalimi interesnimi skupinami, ki organizirajo krvodajalske akcije na terenu ali v ustanovah, načrtujemo vse potrebno za uspešno izvedbo akcije. Trudimo se, da so vsi postopki v zvezi z odvzemom krvi opravljeni na način, da se krvodajalci pri nas dobro počutijo in se z veseljem vračajo.

Zagotavljanje ustreznih in enakomernih zalog krvi (tako po količini in krvni skupini) lahko uspešno izvajamo le z usklajenim delovanjem vseh vpletenih. Zato večje skupine krvodajalcev (več kot 10) naprošamo, da se pred organiziranjem akcije posvetujejo z nami ali Rdečim križem. Le tako lahko uspešno uravnavamo zaloge krvi in krvnih komponent, ki niso odvisne samo od udeležbe krvodajalcev na akciji, ampak tudi od porabe krvi.

 

 

Kontakt:

Suzana Đorđević, univ. dipl. soc. del.


Služba za krvodajalstvo
Tel.: 01/ 5438 310
E-pošta: suzana.dordevic@ztm.si 

 

 

 

 
Polonca Mali, dr. med., spec. transf. med.


Vodja Centra za izbor dajalcev in zbiranje krvi
Tel.: 01/ 54 38 134
E-pošta: polonca.mali@ztm.si