C3B - Čezmejna platforma za učinkovito upravljanje biobank

 

 

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (pobudnik projekta) in Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani izvajata projekt »Čezmejna platforma za učinkovito upravljanje biobank« z akronimom C3B, ki poteka v sklopu evropskega Programa čezmejnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Italijo.
Italijanski partnerji so Univerza v Trstu, biobanka v Benetkah ter FIF (Fondazione Italiana Fegato) iz Bazovice.


Trajanje projekta: 1. 10. 2021 - 31. 3. 2023


Vodja projekta: prof. dr. Vladka Čurin Šerbec, Zavod RS za transfuzijsko medicino


Cilji projekta so pregled stanja na področju biobank v dveh deželah Republike Italije, Furlaniji Julijski krajini in Benečiji ter v Republiki Sloveniji, izobraževanje deležnikov ter prenos dobrih praks iz akreditirane biobanke v Benetkah in članice mednarodne mreže BBMRC, v zainteresirane ustanove v obeh državah.

 

Za pregled stanja na področju biobank smo pripravili anketo, s katero želimo identificirati ustanove v naši državi, ki že zbirajo ali še nameravajo zbirati humani biološki material oziroma že imajo banko humanega biološkega materiala (* biobanko) ali jo želijo urediti, hkrati pa z anketo preveriti tudi interes po bioloških vzorcih zdravih dajalcev za namene raziskovalnih projektov in kliničnih raziskav.

* Definicija biobanke: “Banka humanega biološkega materiala je ustanova, ki hrani človeški biološki material s sledljivim izvorom ene ali več oseb, zbran in shranjen za nedoločeno ali omejeno časovno obdobje.”