Podiplomska šola za specializante

Transfuzisjka medicina

IMUNOHEMATOLOGIJA

KOMPONENTNA TERAPIJA


6. - 18. oktober 2014

PROGRAM / PRIJAVNICA