Posodobitev meril za darovanje krvi

 

S 1. julijem 2022 uvajamo spremembe na področju meril za izbor krvodajalca na podlagi sprejetih sklepov  Razširjenega strokovnega kolegija za transfuzijsko medicino in Razširjenega strokovnega kolegija za infektologijo.

Prvo zagotovilo za varno kri je odgovoren in varen krvodajalec, zato krvodajalce skrbno izbiramo z merili za izbor krvodajalca, saj le testiranje krvi ne zagotavlja popolne varnosti v zgodnji fazi okužbe.  Zaradi odgovornih krvodajalcev in vzpostavitve vzajemnega zaupanja med darovalci in transfuzijsko služb prehajamo na individualno obravnavo spolnega vedenja. 

Spremembe temeljijo na že sprejetih in uveljavljenih praksah v svetu in njihovi oceni tveganj za zagotavljanje varne krvi po uvedbi teh sprememb pri izboru krvodajalcev.
Nova merila izbora krvodajalca zajemajo individualno obravnavo tveganega spolnega vedenja za prenos bolezni, ne glede na spol ali spolno usmerjenost. Posledično se ukinja trajni odklon zaradi spolne usmerjenosti in spolnega vedenja.
 
Dodatna vprašanja v medicinskem vprašalniku so podlaga za oceno tveganja za prenos bolezni s krvjo zaradi spolnega vedenja.