Praznujemo 70 let transfuzijske dejavnosti v Sloveniji

 


Transfuzijska dejavnost v Sloveniji praznuje 70 let uspešnega delovanja in razvoja. Pričeli smo 4. junija 1945, ko smo na transfuzijskem oddelku pri Centralni vojni bolniciv Ljubljani odvzeli in konzervirali prvih 19 steklenic krvi. Na ta dan praznujemo dan krvodajalstva.


Hvala vsem krvodajalkam in krvodajalcem, organizatorjem in podpornikom krvodajalstva ter strokovnemu osebju in sodelavcem, ki ste  že 70 let del transfuzijske dejavnosti in ste  na ta način postali del življenja bolnikov,  prejemnikov krvi.

Z vami življenje teče dalje.

 

Obletnico smo obeležili z novinarskim dogodkom na dan slovenskega krvodajalstva, 4. junija v prostorih Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino.

Na dogodku so sedelovali predstavniki Zavoda RS za transfuzijsko medicine (direktor dr. Danijel Starman, strokovni direktor prof. dr. Primož Rožman), Rdeči križ Slovenije (generalna sekretarka Renata Brunskole in podpredsednica Irena Nečemer), družbe Petrol  (mag. Tomaž Berločnik) in športnikov Team Petrol (Žan Kranjec), saj smo praznovali tudi 5. leto uspešne vseslovenske krvodajalske akcije Daruj energijo za življenje!, katere pobudniki so prav ZTM, Rdeči križ Slovenije in družba Petrol.

 

 

Sodelovali so tudi strokovnjaki iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, ki so predstavili porabo in zdravljenje s krvjo od porodov do transplantacij. V imenu zdravstva in bolnikov so podali zahvalo krvodajalcem in izpostavili velik pomen zadostnih količin krvi ter dobro organizirane preskrbe s krvjo v Sloveniji.

Aleš Fischinger, specialist travmatolog, ki je obseg svojega dela slikovito predstavil na način, da se ukvarja od  najmanjše praske do najtežjih poškodb v državi, je pojasnil, da na stotine pacietnov brez krvodajalcev sploh ne bi preživelo in opisal primer, ko je pacient zaradi poškod prejel kri kar 35 krvodajalcev. Dr. Ivana Kneževič, kirurg  iz Kirurške klinike za srčna in žilna obolenja, vodja transplantacijske dejavnosti v UKCLJ je poudaril,  da presaditev organov in tkiv brez darovalcev krvi sploh ne bi bilo mogoče.  izr. prof. dr. Samo Zver, internist hematolog iz Oddelka za hematologijo, vodja specializirane ambulante za presaditev krvotvornih matičnih celic je predstavil pomembnost in porabo krvi pri zdravljenju hematoloških bolnikov. Dr. Lilijana Kornhauser Cerar, pediatrinja iz Enote za intenzivno terapijo KO za perinatologijo Ginekološke klinike je pojasnila, kako krvodajalci rešujejo življenja še nerojenim, novorojenčkom in njihovim materam ter izposatavila primer svoje pacientke Lare, ki je transfuzijo krvi prejemala še preden se je rodila.

Poslanico s čestitko in zahvalo je posredovala tudi ministrica za zdravje.

Poslanica ministrice za zdravje

Jubilejna publikacija ob 70. obletnici transfuzijske dejavnosti v Sloveniji

 

Terenska ekipa in avtobusom z novo preobleko