V Sloveniji smo pričeli s testiranjem krvi krvodajalcev na prisotnost virusa Zahodnega Nila

OBVESTILO ZA JAVNOST

24. september 2018

 

Na podlagi spremljanja epidemioloških podatkov o pojavljanju in kroženju virusa Zahodnega Nila (WNV) pri nas in v Evropi ter na podlagi ocene tveganja za prenos WNV s transfuzijo krvi, je Zavod RS za transfuzijsko medicino, v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Ministrstvom za zdravje, sprejel ukrep in uvedel presejalno testiranje vseh odvzetih enot krvi na WNV v Republiki Sloveniji.

 

S tem ukrepom transfuzijska služba zagotavlja kakovostno in varno preskrbo s krvjo v skladu s strokovnimi smernicami in standardi. Presejalno testiranje krvi kot dodatni ukrep za povečanje varnosti krvi izvajajo tudi sosednje države (Italija, Avstrija, Hrvaška).

 

Testiranje krvi je centralizirano za vso Slovenijo in se izvaja na Zavodu RS za transfuzijsko medicino v Ljubljani. Testiranje krvi na WNV bomo izvajali v obdobju aktivnosti komarjev, predvidoma do konca novembra 2018.

 

Transfuzijska služba je do uvedbe testiranja na WNV varnost krvi zagotavljala s skrbnim izborom krvodajalcev, zato je bil  krvodajalec, ki se je nahajal na območju pojavnosti z WNV ali kazal znake možne okužbe, odklonjen  za obdobje 28 dni. 

Ob pojavu potrjenih primerov okužbe z WNV pri ljudeh v R Sloveniji je transfuzijska služba izvajala še dodatne preventivne ukrepe za povečanje varnosti krvi. Že odvzete enote krvi krvodajalcev iz regij pojavljanja primerov okužbe so bile umaknjene v karanteno do testiranja. Na podlagi negativnih rezultatov testiranja so bile enote naknadno pripravljene za klinično uporabo.