POJASNILO

Stališče v zvezi z dajanjem krvi moških, ki so imeli spolne odnose z drugimi moškimi

Stališče transfuzijske stroke je, da nikoli ne smejo dati krvi moški, ki so imeli spolne odnose z drugimi moškimi. Namen tega ukrepa je zaščita zdravja prejemnika transfuzije. Stališče temelji na v Evropski skupnosti sprejetem merilu, ki določa, da se za dajanje krvi trajno odklonijo osebe, ki so zaradi svojega spolnega vedenja izpostavljene večjemu tveganju obolevanja za hudimi nalezljivimi boleznimi, ki se prenašajo s krvjo.

Pri takem spolnem vedenju je dokazano povečano tveganje za okužbo z virusom HIV in drugimi povzročitelji spolno prenosljivih bolezni, ki se prenašajo s krvjo.Torej je specifično spolno vedenje in ne sama homoseksualnost razlog, ki uvršča moške, ki so imeli spolne odnose z drugim moškim, v skupino s povečanim tveganjem. Zaščiteni in varni spolni odnosi bodo najverjetneje preprečili nastanek okužbe, vendar so raziskave pokazale, da bi uvrščanje moških, ki so imeli spolne odnose z drugim moškim, med krvodajalce povečalo tveganje za možnost prenosa okužb z virusom HIV s transfundirano krvjo.

Primernost krvodajalca za dajanje krvi pri nas določa Pravilnik o strokovno medicinskih pogojih za odvzem krvi (Ur. l. RS št. 9/2007), ki je v skladu z Zakonom o preskrbi s krvjo (ZPKrv-1) (Ur.l. RS, št. 104/2006) in z Direktivo Komisije 2004/33/EC o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2002/98/ES glede nekaterih tehničnih zahtev za kri in komponente krvi.

Glede očitka, da je takšno merilo za izbor krvodajalcev diskriminatorno za moške, ki so imeli spolne odnose z drugim moškim, še pojasnjujemo, da je Slovenija podpisnica Resolucije Ministrskega komiteja Sveta Evrope CM/Res (2008)5 - o odgovornosti krvodajalcev in omejitvah za dajanje krvi in komponent krvi, ki določa, da imajo pravice prejemnikov krvi glede zaščite njihovega zdravja in obveznosti transfuzijskih ustanov, da minimalizirajo tveganje za prenos infekcijskih bolezni s transfuzijami, v vseh ozirih prednost pred pripravljenostjo oziroma željo posameznikov darovati kri.