Splošne informacije

Izobraževanje je namenjeno mag. farm., ki imajo transfuzijsko medicino v programu specializacije iz klinične farmacije in oblikovanja zdravil.

 

Izobraževanje vključuje 6 dni predavanj s področja preskrbe s krvjo, komponentne terapije, transplantacijske dejavnosti, laboratorijske diagnostike, sistema kakovosti in zdravil iz krvi.

 

Povzetki predavanj bodo udeležencem dostopni preko spletne povezave na Google Drive.

Priporočamo tudi »Handbook of transfusion medicine«, 5. izdaja, United Kingdom Blood Services, januar 2014.

 

 

Programski svet:

Vodja: prim. Snežna LEVIČNIK STEZINAR, dr. med., spec.

Člani:prim. Irena BRICL, dr. med., spec., mag. Marko Cukati, dr.med., spec., Marjana RUS ISKRA, mag. farm. spec.

 

Organizacijski svet:

Marjana Rus Iskra, mag. farm. spec.

mag. Cvetka Grgorc, prof. zdr. vzg. in sodelavci

11., 12., 14., 15., 18. in 19. maj 2020
Zavod RS za transfuzijsko medicino Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana
Rok prijave: 04.05.2019
Dodaj v outlook koledar
Število prostih mest: 8
Obvesti prijatelja o dogodku