Splošne informacije

Izobraževanje je namenjeno mag. farm., ki imajo transfuzijsko medicino v programu specializacije iz klinične farmacije in oblikovanja zdravil.

 

Izobraževanje vključuje 5 dni predavanj s področja preskrbe s krvjo, komponentne terapije, transplantacijske dejavnosti, laboratorijske diagnostike, sistema kakovosti in zdravil iz krvi. Predavanja potekajo od 14.00 do 18.00, razen v petek 12. 5. 2023, ko bo od 8.00 do 13.00 predstavitev Centra za oskrbo in promet z zdravili in med. pripomočki na ZTM.

Predavanja bo možno spremljati tudi na daljavo.

 

Povzetki predavanj bodo udeležencem dostopni preko spletne povezave na Google Drive.

Priporočamo tudi »Handbook of transfusion medicine«, 5. izdaja, United Kingdom Blood Services, januar 2014.

 

 

Programski svet:

Vodja: prim. Irena Bricl, dr. med., spec.

Člani: Marjana Rus Iskra, mag. farm. spec., mag. Marko Cukati, dr.med., spec.

 

Organizacijski svet:

Marjana Rus Iskra, mag. farm. spec.

mag. Cvetka Grgorc, prof. zdr. vzg. in sodelavci

8. - 16. maj 2023
Zavod RS za transfuzijsko medicino Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana
Rok prijave: 21.04.2023
Dodaj v outlook koledar
Število prostih mest: 5
Obvesti prijatelja o dogodku