KLINIČNE ŠTUDIJE–TERCIARNA DEJAVNOST

Priprava in uporaba avtolognih imunohibridov za zdravljenje karcinoma prostate.