NACIONALNI RAZISKOVALNI PROJEKTI in PROGRAMI

V tabeli so navedeni nacionalni projekti oziroma programi, pri katerih ZTM sodeluje kot vodilna oziroma sodelujoča institucija in jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

 

ZTM je vodilna raziskovalna organizacija


OznakaNaziv programa/projektaTrajanje (meseci leto)Nosilec
P3-0371 Človeške matične celice -napredno zdravljenje s celicami III. od 1.2013 do 12.2021 prof. dr. Primož Rozman

 

Program P3-0371: Človeške matične celice − napredno zdravljenje s celicami.Napredno zdravljenje s celicami je ena temeljnih razvojno-raziskovalnih usmeritev biomedicine v zadnjem desetletju. Uporaba novih postgenomskih tehnologij in sitemske biologije daje tudi odgovore na nekatera temeljna znanstvena vprašanja. Osrednja vprašanja se danes dotikajo tudi embrionalnih matičnih celic (MC), ki imajo zaradi svoje pluripotentnosti najboljše terapevtske lastnosti, a je njihova uporaba zaradi etičnih zadržkov sporna. Zaradi tega so zelo pomembni alternativni pristopi, ki uporabljajo embrionalnim celicam podobne celične linije, ki jih lahko dobimo iz drugih poporodnih tkiv, npr. iz popkovnice, kostnega mozga ali periferne krvi odraslih oseb. Dognanja iz 1. sklopa (predklinični postopki) in razvoj uspešnih in vitro postopkov dozorevanja MC v celice treh zarodnih plasti endo-, ekto- in mezoderma nam bodo omogočila razumevanje razvoja MC odraslega, s katerimi bomo lahko nadomestili uporabo embrionalnih MC, kar bi bil velik korak v razvoju naprednega zdravljenja s celicami. 
Dognanja iz 2. sklopa (klinične raziskave) bodo osnova za širšo klinično uporabo različnih vrst matičnih in drugih celic. Predvidevamo, da bo pozitiven izid teh študij vodil v razširitev indikacij za napredno zdravljenje s celicami na področje degenerativnih obolenj živčevja, zdravljenje poškodb živčevja, zdravljenje sladkorne bolezni in zdravljenje kardiovaskularnih obolenj. Sodelovanje z Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana in podjetjem Educell. 

 

 

ZTM je sodelujoča raziskovalna organizacija

Raziskovalni program

 

 OznakaNaziv programaTrajanje (meseci leto)Nosilec
P4-0176 Molekularna biotehnologija: od dinamike bioloških sistemov do aplikacij 1. 2015

12. 2021

prof. dr. Roman Jerala, Kemijski inštitut

prof. dr. Vladka čurin Šerbec, nosilec na ZTM

 

 

Naziv projekta

     
J3-9256

Razvoj agonistov receptorja NOD2 ter dualnih NOD2/TLR7 agonističnih konjugatov kot novih adjuvansov za cepiva

(ARRS)

 7. 2018 6. 2021

izr. prof. Žiga Jakopin, Fakulteta za farmacijo UL

izr. prof. dr. Urban Švajger, nosilec na ZTM

 J3-1745 Vloga imunoproteasoma v oblikovanju imunskega odziva posredovanega s trombociti  7. 2019  6. 2022

doc. dr. Martina Gobec,
Fakulteta za farmacijo UL

izr. prof. dr. Urban Švajger, nosilec na ZTM

 

J4-1776

Izboljšanje imunoterapevtske vrednosti NK celic z modulacijo cistatina F  7. 2019  6. 2022

prof. dr. Janko Kos,
Fakulteta za farmacijo UL/Inštitut Jožef Stefan

izr. prof. dr. Urban Švajger,
nosilec na ZTM

J3-2516 Cistatin F kot mediator imunske supresije v mikrookolju glioblastoma 9. 2020 8. 2023

dr. Milica Perišič-Nanut

izr. prof. dr. Urban Švajger,
nosilec na ZTM

V3-1911

Slovenski genomski projekt (CRP) 11. 2019 10. 2022

prof. dr. Borut Peterlin, UKC LJ


Program P4-0176: Molekularna biotehnologija: od dinamike bioloških sistemov do aplikacij. V okviru programa izvajamo raziskave s področja strukturne biokemije, molekularne biologije in biomedicine. Osredotočene so na protitelesa, predvsem monoklonska, ter na njihovo uporabo v raziskavah, diagnostiki in terapiji. Mednje spadajo tudi raziskave, ki jih izvajajo dodiplomski in podiplomski študenti (predvsem mladi raziskovalci), v okviru programa pa lahko izvajamo tudi tiste raziskave, za katere na ZTM zaradi narave dela nimamo možnosti oziroma ustrezne opreme. V nacionalnem in mednarodnem merilu smo tako na svojem področju pomemben partner domačim in tujim akademskim inštitucijam. Sodelovanje s Kemijskim inštitutom.