NACIONALNI RAZISKOVALNI PROJEKTI

V tabeli so navedeni nacionalni projekti oziroma programi, pri katerih ZTM sodeluje kot vodilna oziroma sodelujoča institucija in jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

 

ZTM je vodilna raziskovalna organizacija


OznakaNaziv programa/projektaTrajanje (meseci leto)Nosilec
P3-0371 Človeške matične celice -napredno zdravljenje s celicami III. od 1.2013 do 12.2020 prof. dr. Primož Rozman

 

Program P3-0371: Človeške matične celice − napredno zdravljenje s celicami.Napredno zdravljenje s celicami je ena temeljnih razvojno-raziskovalnih usmeritev biomedicine v zadnjem desetletju. Uporaba novih postgenomskih tehnologij in sitemske biologije daje tudi odgovore na nekatera temeljna znanstvena vprašanja. Osrednja vprašanja se danes dotikajo tudi embrionalnih matičnih celic (MC), ki imajo zaradi svoje pluripotentnosti najboljše terapevtske lastnosti, a je njihova uporaba zaradi etičnih zadržkov sporna. Zaradi tega so zelo pomembni alternativni pristopi, ki uporabljajo embrionalnim celicam podobne celične linije, ki jih lahko dobimo iz drugih poporodnih tkiv, npr. iz popkovnice, kostnega mozga ali periferne krvi odraslih oseb. Dognanja iz 1. sklopa (predklinični postopki) in razvoj uspešnih in vitro postopkov dozorevanja MC v celice treh zarodnih plasti endo-, ekto- in mezoderma nam bodo omogočila razumevanje razvoja MC odraslega, s katerimi bomo lahko nadomestili uporabo embrionalnih MC, kar bi bil velik korak v razvoju naprednega zdravljenja s celicami. 
Dognanja iz 2. sklopa (klinične raziskave) bodo osnova za širšo klinično uporabo različnih vrst matičnih in drugih celic. Predvidevamo, da bo pozitiven izid teh študij vodil v razširitev indikacij za napredno zdravljenje s celicami na področje degenerativnih obolenj živčevja, zdravljenje poškodb živčevja, zdravljenje sladkorne bolezni in zdravljenje kardiovaskularnih obolenj. Sodelovanje z Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana in podjetjem Educell. 

 

 

 

ZTM je sodelujoča raziskovalna organizacija

Raziskovalni program

 

 OznakaNaziv programa/projektaTrajanje (meseci leto)Nosilec
P4-0176 Molekularna biotehnologija: od dinamike bioloških sistemov do aplikacij od 2015

do 12.2020

prof. dr. Roman Jerala, Kemijski inštitut

prof. dr. Vladka čurin Šerbec, nosilec na ZTM

P3-0343 Etiologija, zgodnje odkrivanje in zdravljenje bolezni od 2013 do 12. 2016

prof. dr. Tadej batellino, UKC

dr. Blanka Vidan-Jeras, nosilec na ZTM


 

 

 

Program P4-0176: Molekularna biotehnologija: od dinamike bioloških sistemov do aplikacij. V okviru programa izvajamo raziskave s področja strukturne biokemije, molekularne biologije in biomedicine. Osredotočene so na protitelesa, predvsem monoklonska, ter na njihovo uporabo v raziskavah, diagnostiki in terapiji. Mednje spadajo tudi raziskave, ki jih izvajajo dodiplomski in podiplomski študenti (predvsem mladi raziskovalci), v okviru programa pa lahko izvajamo tudi tiste raziskave, za katere na ZTM zaradi narave dela nimamo možnosti oziroma ustrezne opreme. V nacionalnem in mednarodnem merilu smo tako na svojem področju pomemben partner domačim in tujim akademskim inštitucijam. Sodelovanje s Kemijskim inštitutom.


Program P3-0343: Etiologija, zgodnje odkrivanje in zdravljenje bolezni. Poznavanje in razumevanje genetskega ozadja kroničnih bolezni vse bolj omogoča načrtovanje individualizirane dolgoročne klinične obravnave bolnikov, hkrati pa predstavlja osnovo za genetski posvet. Poznavanje morfološkega ozadja bolezni lahko poda izhodišče za učinkovito zdravljenje. V raziskovalnem programu raziskujemo avtoimunske bolezni in njihove kombinacije, ki imajo različno klinično sliko, povezuje pa jih genetsko pogojena etiologija. Raziskujemo genetsko in imunološko ozadje zapletov najpogostejše neozdravljive kronične endokrinološke oziroma presnovne bolezni in ene najpogostejših kroničnih neozdravljivih bolezni sploh − sladkorne bolezni tipa 1. Pričakujemo, da bomo s potekajočimi raziskavami prispevali k temeljnemu znanju posameznih področij, ki jih povezujemo v interdisciplinarno načrtovanem projektu. Hkrati pa želimo, da bi izsledki raziskav neposredno vplivali na diagnostične algoritme in tudi na klinični potek obravnave posameznega bolezenskega stanja. Sodelovanje z Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana.