PROGRAM PODIPLOMSKEGA IZOBRAŽEVANJA MLADIH RAZISKOVALCEV

 

 

Valerija Hladnik, mentorica prof. dr. V. Čurin Šerbec, 1. 12. 2012 do 31. 5. 2017