RAZISKOVALNE SKUPINE

Razvojna in raziskovalna dejavnost, ki ju izvajamo na ZTM, predstavljata pomembno in potrebno osnovo tako za strokovno kot tudi pedagoško delo, pri čemer je ZTM pomemben partner zlasti Univerzi v Ljubljani. 

 

Na tem področju delujejo tri raziskovalne skupine, ki izpolnjujejo zakonsko opredeljene kriterije in zahteve za vodenje nacionalnih in mednarodnih projektov in programov oziroma za izvajanje raziskovalne dejavnosti, kar preverja in ocenjuje Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS):

 

Šifro raziskovalca ima 37 zaposlenih z najmanj univerzitetno izobrazbo (26 žensk in 11 moških) ter 5 tehničnih sodelavk.

 

Med raziskovalci je sedem habilitiranih visokošolskih učiteljev (redna profesorica na MF, dva izredna profesorja na MF in FFA ter štirje docenti na MF, FFA in BF), ki so nosilci evropskih in nacionalnih raziskovalnih projektov in nacionalnih raziskovalnih programov.

Evidenca raziskovalne opreme je dostopna TUKAJ.