RAZVOJNI INTERNI PROJEKTI

Na ZTM ves čas poteka tudi pomembna razvojna dejavnost, ki jo potrebujemo za izboljšanje naših produktov in storitev v vseh organizacijskih enotah. V interne projekte je vloženo znanje zaposlenih in so financirani s sredstvi ZTM.

Interni projekti, ki jih izvajamo na ZTM, so navedeni v Poročilu R & R za leto 2020.