STATUT/PRAVILNIKI

 

Statut Zavoda RS za transfuzijsko medicino (20.07.2023)

 

Pravilnik o notranji organiziranosti (29. 12. 2023)

Organigram


STRATEGIJA (2023 - 2030)