Izbor dajalcev za odvzem granulocitov

Granulocite zbiramo z aferezo, kar je poseben postopek zbiranja celic– granulocitov, s pomočjo celičnega ločevalca, ki traja 90 minut.

Pripravek granulocitov pridobimo od zdravih prostovoljnih darovalcev, ki imajo ustrezno krvno skupino in sicer s postopkom predhodne priprave. Darovalec mora večer pred odvzemom dobiti kortikosteroid in/ali rastni dejavnik. Potrebno je poudariti, da je zaradi posebnega postopka tudi izbor možnih darovalcev nekoliko drugačen kot je pri običajnih krvodajalcih.

 

Zaradi posebnosti priprave (stimulacija darovalca), primerne darovalce največkrat iščemo med sorodniki oz. med prijatelji ali znanci bolnika. Za darovanje granulocitov jih namreč lažje motiviramo kot naključne krvodajalce, ker želja pomagati sorodniku ali prijatelju odtehta tveganje, povezano z neželenimi učinki stimulacije ali postopka odvzema. 

 

Zaradi izbora darovalcev, usklajevanja urnikov odvzemov s transfuzijsko službo in zdravljenja bolnika na kliniki, poteka prijava možnih darovalcev preko vnaprej določenega koordinatorja. Ta je največkrat najbližji sorodnik ali dobri znanec bolnika. Tega nikakor ne enačimo z organiziranjem krvodajalcev za darovanje krvi za običajno preskrbo s krvjo, ki jo izvaja Rdeči križ Slovenije (RKS). 

 

Nabor darovalcev poteka preko koordinatorja, ki je v stalnem stiku z ZTM in kliniko. Izbor primernih darovalcev (posvet, pregled, seznanitev, odvzem vzorcev …) pa se lahko po predhodnem dogovoru izvede v vseh transfuzijskih ustanovah po Sloveniji. Zbiranje granulocitov izvaja samo Zavod RS za transfuzijsko medicino v Ljubljani.