ZAKAJ DARUJEMO KRVOTVORNE MATIČNE CELICE?

Krvotvorne matične celice (KMC) presajamo predvsem z namenom, da bi zdravili maligne in nekatere nemaligne bolezni krvotvornih organov (levkemije, mielodisplastični sindrom, diseminirani plazmocitom, maligni limfomi, hude oblike anemij). S presaditvijo KMC lahko zdravimo tudi določene solidne novotvorbe, avtoimunske in nekatere druge bolezni. Velikokrat je pri teh boleznih presaditev KMC edina možnost, ki jo ima bolnik za prežvetje. KMC darujemo, da bi bolnikom to možnost dali.

Vsakdo žal ni primeren darovalec za bolnika, ki potrebuje KMC. Največja ovira so znamenja, ki jih vsak izmed nas nosi na površini svojih tkiv. Vsaka oseba ima zase značilen nabor teh znamenj, imenovanih tkivni antigeni HLA, ki se zelo redko ponovi pri drugi osebi, razen če gre za sorojenca. Bolnik in darovalec se morata skladati v tkivnih antigenih. Slovenija Donor združuje slovenske nesorodne darovalce KMC in tako omogoča iskanje bolniku tkivno skladnega darovalca znotraj svojih vrst. S sodelovanjem s svetovnim registrom darovalcev KMC pa med darovalci z vsega sveta. Večji kot je nabor darovalcev, večja je možnost, da bomo našli bolniku skladnega.

Z vpisom v register Slovenija Donor pokažemo svojo pripravljenost darovati KMC za slovenske in tuje bolnike ter jim povrniti upanje na življenje.