Diagnostične storitve

Transfuzijska medicina poleg področja preskrbe s krvjo in terapevtskih storitev zajema tudi področje zelo pomembnih diagnostičnih storitev, ki vključujejo imunohematološke in druge preiskave prejemnikov krvi ter mikrobiološke preiskave.