KRVODAJALSTVO

V Sloveniji potrebujemo v povprečju okoli 300 do 350 krvodajalcev na dan, da bolnikom zagotovimo potrebno količino krvi. Krvodajalci so pomemben del zdravstvenega sistema, saj bolnikom omogočajo ustrezno zdravljenje s krvjo.

Krvodajalstvo sodi med najširše organizirane človekoljubne akcije od katere je odvisno nemoteno delovanje zdravstva in zdravljenje bolnikov. Gre za najvišjo obliko pomoči med ljudmi, saj krvodajalci kri darujejo za neznanca, prostovoljno in brez plačila.

S številom  krvodajalcev se Slovenija uvršča v evropsko povprečje, najpomembnejše pa je, da smo na področju preskrbe s krvjo samozadostni. To pomeni, da v celoti pokrivamo potrebe lastnega zdravstva po krvi.

Lahko se pohvalimo z dobro razvitim krvodajalstvom, dolgo in uspešno tradicijo, dobro zgrajenim sistemom krvodajalstva, zadostnim številom krvodajalcev in visoko pripravljenostjo ljudi za dajanje krvi.

 

 

 

Preskrba s krvjo metaforično poteka od vene dajalca do vene prejemnika in zajema tri neločljiva področja: področje krvodajalstva, področje zbiranja, predelave in testiranja ter področje klinične uporabe krvi. Na podlagi naštetih področij se med seboj prepleta tudi delo odgovornih izvajalcev Rdečega križa Slovenije s svojimi območnimi združenji, transfuzijske službe in uporabnikov – lečeči zdravniki, bolniki.

 

Za pridobivanje in zagotavljanje zadostnega števila krvodajalcev je zadolžen Rdeči križ Slovenije, ki je tudi nacionalni organizator krvodajalskih akcij. Rdeči križ Slovenije to nalogo opravlja z mrežo 56 območnih združenj RK po vsej Sloveniji ter izvaja vse aktivnosti organiziranja, obveščanja, motiviranja, pridobivanja in izobraževanja krvodajalcev za namene nacionalne preskrbe s krvjo.


Transfuzijska služba je zadolžena za zbiranje, predelavo, testiranja ter oskrbo s krvjo in krvnimi pripravki. Naloga transfuzijske službe je zagotavljanje zadostne količine varne in ustrezne krvi, s čimer se prejemnikom krvi zagotavlja najboljše možno zdravljenje s krvjo.

 

Vsa transfuzijska služba izvaja dejavnosti zbiranja krvi. Predelava krvi v komponente se opravlja na Zavodu RS za transfuzijsko medicino v Ljubljani (ZTM), Centru za transfuzijsko medicino UKC Maribor (CTM) in Transfuzijskem centru SB Celje (TC). 

 

Predelana kri se vrača v centre/enote v skladu s potrebami in načrtom. 

 

Transfuzijsko službo v Sloveniji sestavljajo Zavod RS za transfuzijsko medicino (ZTM) s pripadajočimi centri za transfuzijsko dejavnost (Novo mesto, Trbovlje, Slovenj Gradec, Izola, Jesenice in Nova Gorica), Center za transfuzijsko medicino UKC Maribor s priključenima enotama na Ptuju in v Murski Soboti ter Transfuzijski center SB Celje.