KRVODAJALSTVO

V Sloveniji potrebujemo v povprečju okoli 300 do 350 krvodajalcev na dan, da bolnikom zagotovimo potrebno količino krvi. Krvodajalci so pomemben del zdravstvenega sistema, saj bolnikom omogočajo ustrezno zdravljenje s krvjo.

Darovanje krvi je gotovo ena najplemenitejših oblik pomoči sočloveku. S številom  krvodajalcev se Slovenija uvršča v evropsko povprečje, najpomembnejše pa je, da smo na področju preskrbe s krvjo samozadostni.To pomeni, da v celoti pokrivamo potrebe lastnega zdravstva po krvi.

Lahko se pohvalimo z dobro razvitim krvodajalstvom, dolgo in uspešno tradicijo, dobro zgrajenim sistemom krvodajalstva, zadostnim številom krvodajalcev in visoko pripravljenostjo ljudi za dajanje krvi.

 

 

 

Preskrba s krvjo metaforično poteka od vene dajalca do vene prejemnika in zajema tri neločljiva področja: področje krvodajalstva, področje zbiranja, predelave in testiranja ter področje klinične uporabe krvi. Na podlagi naštetih področij se med seboj prepleta tudi delo odgovornih izvajalcev Rdečega križa Slovenije s svojimi območnimi združenji, transfuzijske službe in uporabnikov – lečeči zdravniki, bolniki.

 

Za pridobivanje in zagotavljanje zadostnega števila krvodajalcev je zadolžen Rdeči križ Slovenije, ki je tudi nacionalni organizator krvodajalskih akcij. Rdeči križ Slovenije to nalogo opravlja z mrežo 56 območnih združenj RK po vsej Sloveniji ter izvaja vse aktivnosti organiziranja, obveščanja, motiviranja, pridobivanja in izobraževanja krvodajalcev za namene nacionalne preskrbe s krvjo.


Transfuzijska služba je zadolžena za zbiranje, predelavo, testiranja ter oskrbo s krvjo in krvnimi pripravki. Naloga transfuzijske službe je zagotavljanje zadostne količine varne in ustrezne krvi, s čimer se prejemnikom krvi zagotavlja najboljše možno zdravljenje s krvjo.

 

Vsa transfuzijska služba izvaja dejavnosti zbiranja krvi. Predelava krvi v komponente se opravlja na Zavodu RS za transfuzijsko medicino v Ljubljani (ZTM), Centru za transfuzijsko medicino UKC Maribor (CTM) in Transfuzijskem centru SB Celje (TC). 

 

Predelana kri se vrača v centre/enote v skladu s potrebami in načrtom. 

 

Transfuzijsko službo v Sloveniji sestavljajo Zavod RS za transfuzijsko medicino (ZTM) s pripadajočimi centri za transfuzijsko dejavnost (Novo mesto, Trbovlje, Slovenj Gradec, Izola, Jesenice in Nova Gorica), Center za transfuzijsko medicino UKC Maribor s priključenima enotama na Ptuju in v Murski Soboti ter Transfuzijski center SB Celje.