SLOVENIJA DONOR

 


Slovenija Donor je slovenski register (seznam) nesorodnih darovalcev krvotvornih matičnih celic (KMC), ki obsega anonimizirane podatke o tkivnih antigenih odraslih darovalcev KMC ter tkivnih antigenih darovalcev popkovnične krvi zbrane v javni banki Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino.


-  1991 ustanovljen register Slovenija Donor (prof.dr. Mateja Bohinjec)
-  1992 polnopravni člani svetovnega registra Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW).
-  Največja rast registra po javnem pozivu ge. Irene Grafenauer, konec leta 2003.
-  Leta 2003 – 439 aktivnih članov v registru Slovenija Donor.
-  Od leta 2004 do leta 2010: - 105 organiziranih akcij vpisa v register širom
   Slovenije,                                       
 - največji vpis – 770 novih članov (Spuhlja).


 

Katerikoli izmed darovalcev žal ni primeren za bolnika, ki potrebuje KMC. Da bi KMC lahko presadili, se morata bolnik in darovalec skladati v tkivnih antigenih, imenovanih HLA. To so znamenja, ki jih vsak izmed nas nosi na površini svojih tkiv. Vsaka oseba ima zase značilen nabor tkivnih antigenov HLA, ki se zelo redko ponovi pri drugi osebi. V primeru, ko gre za sorojenca, je verjetnost, da bosta imeli dve osebi enake tkivne antigene, največja in znaša približno 25%. Slovenija Donor združuje slovenske nesorodne darovalce KMC in popkovnične krvi, tako da lahko bolniku tkivno skladnega darovalca najprej iščemo znotraj svojih vrst. Vključenost Slovenija Donorja v svetovni register darovalcev KMC Bone Marrow Donors Worldwide pa omogoča iskanje med darovalci z vsega sveta. Večji kot je nabor darovalcev, večja je možnost, da bomo našli bolniku tkivno skladnega darovalca.

Presaditev krvotvornih matičnih celic pride v poštev predvsem pri zdravljenju malignih ter nekaterih nemalignih boleznih kostnega mozga in drugih krvotvornih organov (levkemije, mielodisplastični sindromi, diseminirani plazmocitom, maligni limfomi, huda oblika aplastične anemije). Na takšen način se lahko zdravijo tudi določene solidne novotvorbe ter nekatere podedovane in avtoimunske bolezni.

Darovanje KMC je izjemna oblika pomoči sočloveku, s katero lahko  rešimo stanje bolezni in celo preprečimo smrt, saj je nemalokrat presaditev krvotvornih matičnih celic nesorodnega darovalca edina možnost za ozdravitev bolnika.

Vsakdo, ki bi želel postati darovalec  KMC za kateregakoli bolnika na svetu, se lahko vpiše v register Slovenija Donor in se tako pridruži več kot 30 milionom darovalcev z vsega sveta. Preko Svetovnega registra BMDW je med več kot petsto tisočimimi enotami mogoče iskati tudi bolniku skladno popkovnično kri.

Vse osebne podatke shranjujemo skladno z nacionalnimi in mednarodnimi zakonskimi in strokovnimi predpisi. Kodno oznako darovalca pa lahko z njegovimi osebnimi podatki poveže le omejeno število pooblaščenih oseb, zaposlenih v registru Slovenija  Donor (SD).

Preko registra SD potekajo ustrezno varovano tudi vsi postopki iskanja morebitnih darovalcev za posameznega domačega ali tujega bolnika.

Naša zakonodaja ne dovoljuje razkritja identitete darovalca in neposrednega stika med darovalcem in prejemnikom. Možna je pisna komunikacija s posredovanjem registra.