Krvni pripravkiIz vrečke polne krvi ali s posebnimi odvzemi (aferezo) lahko s posebnimi postopki predelave pripravimo koncentrirane eritrocite, koncentrirane trombocite in svežo zmrznjeno plazmo. Iz plazme izdelamo tudi zdravila, ki vsebujejo albumine, imunoglobuline, krvne koagulacijske faktorje, …

Transfuzija komponent krvi je oblika zdravljenja, s katero bolniku nadomeščamo krvne sestavine.

Transfuzija je upravičena in učinkovita le tedaj, ko prejemniku v procesu zdravljenja s krvjo zagotovimo tisto sestavino varne krvi, ki jo resnično potrebuje, in to v taki količini in obliki, da je pri njem dosežen najboljši učinek. Praviloma s transfuzijami nadomeščamo le sestavino krvi, ki je bolniku primanjkuje.