ZDRAVILA

Center za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki na ZTM je verificiran in izvaja promet na debelo z zdravili iz krvi in rekombinantnimi zdravili.

Zdravilo iz krvi je vsako zdravilo, izdelano iz človeške krvi ali plazme. Za izdelavo zdravil se izvede frakcioniranje krvne plazme, ki je postopek izločanja posameznih beljakovinskih sestavin plazme.

 

 

 

Za izdelavo zdravil iz krvi uporabimo svežo zmrznjeno plazmo, ki smo jo pripravili iz polne krvi ali s plazmaferezo od prostovoljnih neplačanih krvodajalcev in je nismo uporabili za klinično zdravljenje bolnikov. Plazma, zbrana v Republiki Sloveniji za namene izdelave zdravil, se po predpisanih postopkih predela pri izbranem izvajalcu v tujini. Zdravila iz krvi, izdelana iz humane plazme slovenskih dajalcev so registrirana in proizvedena skladno z GMP in Ph. Eur. Vsa zdravila, izdelana le iz plazme, zbrane v Republiki Sloveniji, se vedno v celoti vrnejo v Slovenijo za zdravljenje bolnikov (bolniki s prirojenimi motnjami strjevanja krvi, bolniki z imunsko pomanjkljivostjo…). 

V sklopu programa samozadostnosti ZTM trenutno oskrbuje tržišče s koagulacijskim faktorjem VIII, s koagulacijskim faktorjem IX, s kombinacijo koagulacijskih faktorjev IX, II, VII in X, s humanim polispecifičnim imunoglobulinom za intravaskularno aplikacijo in albuminom.

Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko 01/54 38 214, 01/ 54 38 209 (Center za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki, ZTM).

 

Faktorji strjevanja krvi:

 

 • Koagulacijski faktor VIII (F VIII) je  liofiliziran, virusno inaktiviran, prečiščen koncentrat humanega faktorja strjevanja krvi VIII, namenjen za zdravljenje in preprečevanje krvavitev pri bolnikih z motnjo strjevanja krvi (hemofilija A) in bolnikih s pridobljenim pomanjkanjem faktorja VIII; v različnih koncentracijah in oblikah.
 • Koagulacijski faktor IX (F IX) je liofiliziran, virusno inaktiviran, prečiščen koncentrat humanega faktorja strjevanja krvi IX, namenjen za zdravljenje in preprečevanje krvavitev pri bolnikih z motnjo strjevanja krvi (hemofilija B); v različnih koncentracijah in oblikah.
 • Kombinacija von Willebrandovega faktorja in koagulacijskega faktorja VIII je liofiliziran, virusno inaktiviran, prečiščen koncentrat humanega faktorja VIII in vWF, namenjen za zdravljenje in preprečevanje krvavitev ali krvavitev pri kirurških posegih pri bolnikih z von Willebrandovo boleznijo ali za zdravljenje in preprečevanje krvavitev pri bolnikih s hemofilijo A; v različnih koncentracijah in oblikah.
 • Kombinacija koagulacijskih faktorjev IX, II, VII in X je liofiliziran, virusno inaktiviran, prečiščen  koncentrat humanih faktorjev IX, II, VII in X, namenjen za zdravljenje krvavitev in perioperativni zaščiti krvavitev pri pridobljenem pomanjkanju koagulacijskih faktorjev protrombinskega kompleksa ter pri prirojenem pomanjkanju od vitamina K odvisnih faktorjev strjevanja krvi II in X; v različnih koncentracijah in oblikah.
 • Fibrinogen je liofiliziran, virusno inaktiviran, prečiščen koncentrat humanega faktorja strjevanja krvi I, namenjen za zdravljenje akutne faze krvavitve pri bolnikih s prirojenim pomanjkanjem fibrinogena, vključno z afibrinogenemijo in hipofibrinogenemijo; v različnih koncentracijah in oblikah.

 

 

Imunoglobulini:

 

 • Humani polispecifični imunoglobulin za intravaskularno aplikacijo je virusno inaktiviran, prečiščen humani polispecifični imunoglobulin, ki vsebuje širok spekter protiteles proti različnim povzročiteljem infekcijskih bolezni, namenjen za nadomestno terapijo pri bolnikih s sindromi primarne imunske pomanjkljivosti, pri bolnikih z mielomom ali kronično limfatično levkemijo in ponavljajočimi se okužbami ter pri otrocih s kongenitalnim AIDS-om; v različnih koncentracijah in oblikah.
 • humani polispecifični imunoglobulin za ekstravaskularno aplikacijo je virusno inaktiviran, prečiščen humani polispecifični imunoglobulin, namenjen za nadomestno terapijo pri bolnikih s sindromom primarne imunske pomanjkljivosti, pri bolnikih z mielomom ali kronično limfatično levkemijo in ponavljajočimi se okužbami; v različnih koncentracijah in oblikah.
 • Humani imunoglobulin anti-D je virusno inaktiviran, prečiščen humani specifični imunoglobulin, ki vsebuje protitelesa proti faktorju Rhesus, namenjen za prenatalno in postnatalno preprečevanje imunizacije RhD pri RhD-negativnih ženskah in zdravljenju RhD-negativnih oseb po transfuziji RhD-pozitivne krvi; v različnih koncentracijah in oblikah.
 • Humani imunoglobulin proti hepatitisu tipa B je virusno inaktiviran, prečiščen humani imunoglobulin proti površinskemu antigenu hepatitisa B, namenjen za zagotovitev takojšnje in dolgoročne imunosti in preprečevanje okužbe z virusom hepatitisa po presaditvi jeter; v različnih koncentracijah in oblikah.
 • Humani imunoglobulin proti noricam/pasavcu (varičela/zoster) je virusno inaktiviran, prečiščen humani imunoglobulin proti virusu varičela/zoster, namenjen za zagotovitev takojšnje in dolgoročne imunosti; v različnih koncentracijah in oblikah.
 • Humani imunoglobulin proti citomegalovirusu je virusno inaktiviran, prečiščen humani imunoglobulin proti citomegalovirusu, namenjen za zagotovitev takojšnje in dolgoročne imunosti; v različnih koncentracijah in oblikah.  

 

 

Albumin:

 

 • Albumin je virusno inaktiviran, prečiščen humani albumin, namenjen za nadomeščanje in vzdrževanje volumna krvi v obtoku v primeru dokazanega zmanjšanja volumna krvi; v različnih koncentracijah in oblikah