HEMOVIGILANCA

Hemovigilanca je niz organiziranih postopkov nadzora v zvezi s hudimi neželenimi ali nepričakovanimi dogodki ali reakcijami pri krvodajalcih ali prejemnikih krvi in komponent krvi ter epidemiološko spremljanje krvodajalcev.

Vse informacije, posredovane v okviru hemovigilance, prispevajo k izboljšanju varnosti transfuzije, pojasnjujejo, kakšno je tveganje, da pride do neželenega učinka transfuzije, in kako to tveganje še zmanjšati z uvedbo dodatnih ukrepov.

Pomemben cilj hemovigilance je opozoriti uporabnike in izvajalce, da ob pravočasni zaznavi neželenih reakcij lahko preprečijo še večjo škodo, če je do incidenta že prišlo.

Transfuzijski centri so dolžni zbirati podatke o vseh neželenih reakcijah in hudih neželenih dogodkih in jih sporočati Službi za hemovigilanco na ZTM.

Dodatne informacije o tem in navodila za izpolnjevanje obrazcev najdete:

Hemovigilanca - KNJIŽICA 


Služba za hemovigilanco:

Vodja: Aleksandra Bajt, dr. med., spec. transf. med.

e-mail: hemovigilanca@ztm.si

tel.: 01/ 54 38 322


Namestnica: Janja Mrak, dr. med., spec. transf. med.

tel.: 01/ 54 38 377