KOMPONENTE KRVI

Za bolnike lahko s posebno naročilnico naročite naslednje komponente krvi:

 

       - Eritrociti, odstranjeni levkociti (filtrirani) v ohranitveni tekočini

       - Eritrociti, odstranjeni levkociti (filtrirani) v ohranitveni tekočini z dodatno obdelavo:

                          -   obsevani

                          -   CMV

                          -   v AB plazmi

        - Trombociti, zlitje

        - Trombociti, afereza

        - Sveža zmrznjena plazma

        - Granulociti, afereza

        - Drugo – posebna naročila

 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na najbližji transfuzijski center oz. pokličete na

tel: 01/54 38 111 (Center za sprejem, shranjevanje in izdajo krvnih pripravkov, ZTM).