CMV SERONEGATIVNE KRVNE KOMPONENTE

Humani citomegalo-virus (CMV) se lahko prenaša s transfuzijo krvnih komponent ter presajanjem krvotvornih matičnih celic in organov. Preprečevanje prenosa CMV s transfuzijo krvnih komponent je še zlasti pomembno pri bolnikih, pri katerih je dojemljivost za okužbo večja oz. je pri njih večja verjetnost za težji potek okužbe.

 

Uporaba CMV-seronegativnih krvnih komponent zmanjša tveganje za prenos CMV s transfuzijo in je eden od načinov preprečevanja okužbe pri CMV-negativnih bolnikih z večjim tveganjem. Mednje uvrščamo:

  • bolnike, pri katerih načrtujemo alogenično presaditev KMC, če so CMV-negativni,
  • bolnike ob alogenični presaditvi KMC, če je prejemnik CMV-negativen,
  • bolnike po avtologni presaditvi KMC, če so bolniki CMV-negativni,
  • nosečnice.

 

Uporaba CMV-seronegativnih krvnih komponent je potrebna pri:

  • vseh intrauterinih transfuzijah,
  • izmenjalnih in drugih transfuzijah novorojenčkov s porodno težo pod 1500 g,
  • otrocih z imunskimi pomanjkljivostmi.

 

Serološko testiranje komponente na prisotnost protiteles CMV praviloma izvedemo ob naročilu krvne komponente. Postopek od naročila do izdaje komponente , traja do 4 ure.

Smernice za preprečevanje prenosa CMV s transfuzijo krvnih komponent – link na članek pdf