NADZOR SKLADNOSTI MED BOLNIKOM IN ENOTO KRVI

  1. Pred transfuzijo primerjajte podatke o indentiteti, ki jih je dal bolnik, s podatki v njegovi dokumentaciji in s podatki na laboratorijskem izvidu navzkrižnega preizkusa.
  2. Preverite bolnikovo krvno skupino navedeno na originalnem izvidu KS in krvno skupino, označeno na etiketi enote krvne komponente.
  3. Preverite številke na izvidu navzkrižnega preizkusa in enotah krvi.
  4. Pred transfuzijo krvi obvezno orientacijsko določite KS AB0 – t.i. obposteljni test – ki mora biti identična s KS AB0 na izvidu ter skladna s KS AB0, označeno na krvni komponenti.