IMUNOHEMATOLOŠKE PREISKAVE PRED IZDAJO KRVI

Pred izdajo krvi opravimo preiskave, s katerimi določamo skladnost med krvodajalci in bolniki v različnih antigenskih sistemih krvnih celic.

Pred transfuzijo krvi je potrebno bolniku določiti krvno skupino ABO, Rh¸D in Kell ter opraviti t.i. navzkrižni preizkus. S tem zagotovimo, da med in po transfuziji ne bi prišlo do neželenih reakcij zaradi eritrocitnih protiteles.

Bolniki vedno prejmejo kri svoje krvne skupine ABO in Rh, le v izjemnih primerih je dovoljeno transfundirati kri drugih krvnih skupin. Pri določenem odstotku bolnikov v okviru navzkrižnega preizkusa ugotovimo prisotnost eritrocitnih protiteles, kar nam narekuje dodatne preiskave, in sicer t. i. specifikacije eritrocitnih protiteles. 

 

Vrsta komponenteKoncentrirani trombocitiKoncentrirani granulocitiKoncentrirani eritrocitiSveža zmrznjena plazma

Plazma z odstranjenim krioprecipitatom
Zahtevane imunohematološke preiskave
  • Bolnikova KS AB0, Rh D in K
  • Bolnikova KS AB0, Rh D in K
  • NP
  • Bolnikova KS AB0, Rh D in K
  • NP
  • ICT po presoji
  • Bolnikova KS AB0, Rh D in K

Legenda: 

KS- krvna skupina;  NP - navskrižni preizkus; K - antigen KELL; ICT - indirektni antiglobulinski (Coombsov) test