VARNI PRIPRAVKI

Varno kri zagotavljamo z varnimi in ozaveščenimi krvodajalci in s testiranjem krvi. V Sloveniji vsako odvzeto enoto krvi testiramo na prisotnost virusa HIV , hepatitisa tipa B in C ter sifilisa. Metode testiranja, ki jih uporabljamo, so najsodobnejše, licencirane po najstrožjih mednarodnih kriterijih ter popolnoma avtomatizirane. Še večjo varnost  preskrbe s krvjo dosežemo s presejalnim testiranjem odvzetih enot krvi za transfuzijo z metodami za neposredno ugotavljanje prisotnosti virusov (Nucleic Acid Techniques – NAT). Z metodami NAT dokazujemo prisotnost nukleinskih kislin virusov v različnih bioloških vzorcih. Princip metod NAT je pomnoževanje in zaznavanje majhnih količin genskega materiala, torej tudi virusov, ki jih iščemo, če so ti prisotni. Z uporabo teh metod močno skrajšamo diagnostično okno (obdobje od trenutka okužbe do pojava označevalcev okužbe), saj okužbo lahko zaznamo bistveno prej, preden se pojavijo posredni serološki označevalci okužb. Tako testirana kri  je varnejša tudi zato, ker je metoda NAT izjemno občutljiva, saj omogoča zaznavanje tudi takšnih okužb, pri katerih gre za nizko virusno breme.

Varnost krvi in zmanjšanje neželenih reakcij ob transfuziji krvi dodatno dosežemo tudi tako, da enote koncentriranih eritrocitov filtriramo in trombocitne komponente patogensko inaktiviramo.