ZALOGE KRVI

Uravnavanje zalog krvi je kompleksno, zato je potrebno stalno spremljanje in ukrepanje transfuzijske službe.  Zaloge krvi niso odvisne samo od krvodajalcev in zbrane krvi, ampak tudi od porabe krvi. Ta je nepredvidljiva tako po potrebnih količinah komponent krvi kot po krvnih skupinah. V primerih prilagajanja večjim potrebam po krvi se poleg rednih krvodajalskih akcij organizirajo še dodatne krvodajalske akcije, večkrat si pomagamo z usmerjenim klicanjem krvodajalcev (npr. po manjkajočih krvnih skupinah). Kot skrajni ukrep transfuzijske službe uporabljamo poziv krvodajalcem v medijih.

Mediije - novinarje prosimo, da se pred vsako objavo o zalogah krvi prej posvetujejo z nami (tel.: 01/54 38 245 (310) ali e-mail: info@ztm.si).

 

Za transfuzijsko službo pa ne predstavlja problema samo pomanjkanje krvi, temveč tudi kopičenje zalog, saj imajo komponente krvi določen rok trajanja. V teh primerih ukrepamo tako, da na krvodajalskih akcijah sprejemamo omejeno število krvodajalcev ali krvodajalsko akcijo preložimo.

PRIKAZ STANJA ZALOG KRVI V SLOVENIJI

Minimalna
količina
Maksimalna
količina
    A+
    A-
    B+
    B-
    AB+
    AB-
    0+
    0-Grafični prikaz stanja zalog krvi po krvnih skupinah v celi Sloveniji je dodaten ukrep pri uravnavanju zalog krvi.  S tem smo presegli organizacijsko razdrobljenost transfuzijske službe in združili zaloge, kar pomeni, da s krvjo ravnamo še bolj odgovorno in racionalno. 

Sedaj lahko tudi krvodajalci pripomorete k uravnavanju zalog krvi in se za prihod na odvzem krvi odločite glede na zaloge in potrebe.