Vodeni informativni obiski

Veseli smo vsakega obiska, saj se zavedamo, da je izobraževanje in osveščanje na področju krvodajalstva zelo pomembna naložba za prihodnost. Zato na Zavodu RS za transfuzijsko medicino izvajamo vodene oglede za učence in dijake  bodoče krvodajalce. Predstavimo jim področja, ki dopolnjujejo tudi njihove učne programe, na primer–pouka biologije.

Na predstavitvi jim posredujemo osnovne informacije in jih popeljemo po poti krvodajalca, od sprejema do odvzema krvi ter pojasnimo predelavo odvzete krvi in njeno uporabo za zdravljenje bolnikov.

 

 

Pogosti klici in dopisi s prošnjo za ogled naše dejavnosti vsekakor dokazujejo, da so obiskovalci s slišanim in videnim zadovoljni.


Prijava ogleda na ZTM:

Za datum ogleda se dogovorite po telefonu ali e-pošti.

Kontaktna oseba:
Služba za krvodajalstvo

Suzana Đorđević, univ. dipl. soc. del.

Tel. 01/ 5438 310

E-pošta: suzana.dordevic@ztm.si