TERAPEVTSKE STORITVE

Terapevtske storitve izvajamo v sklopu Oddelka za terapevtske storitve, ki je bil ustanovljen leta 2014. Organizacija oddelka omogoča intenzivno in usmerjeno razvojno-raziskovalno aktivnost, ki je potrebna za uspešno klinično uvedbo novih terapevskih storitev.

Transfuzijska medicina se danes širi tudi na področje terapevtskih storitev pri bolnikih.  S tem sledimo globalnim smernicam in preskrbi s krvjo pridružujemo področje zdravil za napredna zdravljenja, točneje celičnih terapij. Tako našim pacientom omogočamo najnovejše pristope zdravljenja na področju regenerativne medicine in imunoterapij.Pri tem delujemo na področjih kot so hematologija, onkologija, dermatologija, pulmologija, kardiologija, nevrologija, ortopedija, travmatologija.

V skrbi za bolnike in darovalce krvotvornih matičnih celic (KMC) ter želji, da zagotovimo najvišjo možno stopnjo varnosti in kakovosti pripravkov KMC, smo v zadnjem desetletju v Centru za afereze in Centru za kriobiologijo še dodatno nadgradili sistem kakovosti. 

Naše napore je prepoznalo tudi uradno mednarodno akreditacijsko telo ter nam podelilo prestižno akreditacijo JACIE. ZTM je tako edina inštitucija v Sloveniji, ki je nosilec tega zahtevnega mednarodnega certifikata kakovosti za področje odvzemov, obdelave in shranjevanja KMC.
S tem izkazujemo najvišjo skrb za bolnike in darovalce KMC ter zagotavljamo najstrožje standarde pri pripravi KMC za hematološke in onkološke bolnike, tako odrasle kot za otroke od prvega leta starosti dalje.Akreditacija JACIE se podeljuje za področje presaditev krvotvornih matičnih celic in celičnih terapij centrom, ki izpolnjujejo najvišje standarde varnosti in kakovosti pripravkov KMC za odvzem, shranjevanje in presaditev, kot jih določata krovni organizaciji mednarodnega združenja za celične terapije (ISCT) in Evropske skupine za transplantacije (EBMT).