Razvoj

Razvoj novih terapevtskih storitev in njihovo translacijo v klinično prakso dosegamo z usmerjeno in predano razvojno strategijo in raziskovalnim delom. Delovni proces se koordinira v Centru za razvoj naprednih zdravljenj. Tukaj razvijamo nove terapevtske storitve na področju celičnih imunoterapij, regenerativne medicine in ostalih terapevtskih dejavnosti. Pri tem smo usmerjeni v področje onkologije, nevrologije, gastroenterologije ter ortopedije. Istočasno skrbimo za optimizacijo obstoječih terapevtskih pristopov.

 

Na področju klinične translacije vodimo pilotske in klinične študije, ki so potrebne za vpeljavo zdravil za napredna zdravljenja v klinično prakso. Pri tem sodelujemo z različnimi oddelki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in ostalimi institucijami.

 

Raziskovalno delo opravljamo iz področja transfuzijske medicine, biologije matičnih celic in imunologije. Naše rezultate objavljamo v domačih in mednarodnih znanstvenih revijah z recenzijo. Področja naprednih zdravljenj in celičnih terapij doživljajo v Sloveniji napredek tudi iz akademskega vidika. V zadnjih letih smo odprli nove učne programe na dodiplomskem (fakulteta za farmacijo, biotehniška fakulteta) in podiplomskem študiju (doktorski študij biomedicina) Univerze v Ljubljani. Izvajamo diplomska in doktorska dela iz omenjenih tematik.