Varstvo pacientovih pravic

 

Spoštovani pacienti,

 

Zakon o pacientovih pravicah varuje in uresničuje temeljne pravice pacientov.  Zato je zaželeno, da pacienti poznajo svoje pravice in da vedo, kako jih doseči.

 

Podrobnejše informacije za obravnavo kršitve pacientovih pravic si preberite tukaj.

 

Pristojna oseba za varstvo pacientovih pravic na Zavodu je ga. Brigita Lekše Golob, pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege.