Akreditacija JACIE

 


Z vzpostavitvijo mednarodnih in svetovnih registrov krvotvornih matičnih celic (KMC) je bilo nujno potrebno določiti strokovne standarde, ki to področje urejajo. Zato sta mednarodno združenje za celične terapije (ISCT) in Evropska skupina za transplantacije (EBMT) leta 1998 ustanovila JACIE (The Joint Accreditation Committee of ISCT and EBMT) - uradno evropsko akreditacijsko telo, ki deluje na področju presaditev krvotvornih matičnih celic in celičnih terapij.

Osnovni cilj JACIE je strokovno poenotenje transplantacijskih in odvzemnih centrov ter centrov za pripravo celičnih pripravkov, s tem pa zagotavljanje visoke kakovosti in varnosti pripravkov KMC, njihovih darovalcev in prejemnikov.

Na Oddelku za terapevtske storitve smo akreditacijo JACIE za področje obdelave in zamrzovanja KMC pridobili maja 2020, za področje odvzema celic pa februarja 2023.

Pridobitev akreditacije je mednarodno priznanje kakovosti dela  Oddelku za terapevtske storitve. Pridružili smo se najrazvitejšim centrom, kar pomeni, da za bolnike zagotavljamo najvišjo stopnjo varnosti in kakovosti na področju celičnih terapij. 

Vpeljani standardi odličnosti nas zavezujejo k neprestanim izboljšavam in stremljenju k največji možni varnosti pripravkov krvotvornih matičnih celic in njihovih prejemnikov.