Akreditacija JACIE

 

Z vzpostavitvijo mednarodnih in svetovnih registrov krvotvornih matičnih celic (KMC) je bilo nujno potrebno določiti strokovne standarde, ki to področje urejajo. Zato sta mednarodno združenje za celične terapije (ISCT) in Evropska skupina za transplantacije (EBMT) leta 1998 ustanovila JACIE (The Joint Accreditation Committee of ISCT and EBMT) - uradno evropsko akreditacijsko telo, ki deluje na področju presaditev krvotvornih matičnih celic in celičnih terapij.

Osnovni cilj JACIE je strokovno poenotenje transplantacijskih in odvzemnih centrov ter centrov za pripravo celičnih pripravkov, s tem pa zagotavljanje visoke kakovosti in varnosti pripravkov KMC, njihovih darovalcev in prejemnikov.

Na Oddelku za terapevtske storitve smo akreditacijo JACIE za področje obdelave in zamrzovanja KMC pridobili maja 2020.

Postopek akreditacije trenutno poteka tudi za področje zbiranja KMC.

Pridobitev akreditacije je mednarodno priznanje kakovosti Oddelku za terapevtske storitve, saj smo s tem smo postali eden od 250 centrov po svetu, ki izpolnjujejo najvišje standarde kakovosti in varnosti na področju celičnih terapij. Istočasno gre za objektivno potrditev kakovosti slovenskega programa presaditev KMC. Vpeljani standardi odličnosti nas zavezujejo k neprestanim izboljšavam in stremljenju k največji možni varnosti pripravkov krvotvornih matičnih celic in njihovih prejemnikov.