Naše znanje

Na oddelku smo zaposleni strokovnjaki in strokovnjakinje iz področja zdravstvene nege, biologije, mikrobiologije, farmacije in medicine.

Naše delo redno nadzira Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP), zato so tudi vse naše storitve in produkti registrirani. JAZMP nam je izdala dovoljenje za opravljanje dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami.

Delamo v skladu z Zakonom o  kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (Uradni list RS, št. 61/2007) in njemu podrejenimi predpisi. 

Dejavnost preskrbe s človeškimi tkivi in celicami, namenjenimi za zdravljenje, zajema darovanje, pridobivanje, obdelavo, konzerviranje, shranjevanje in razdeljevanje ter dodeljevanje človeških tkiv in celic. Trudimo se tudi razvijati vedno nove storitve in produkte iz področja celičnih terapij in tkivnega inženiringa.

Poleg terapevtskih storitev vam ponujamo najsodobnejša znanja na področju priprave celičnih produktov, kar nam omogoča visoko kvalificirano in predano osebje.

Naša znanja:

 • procesiranje krvotvornih in progenitorskih celic,
 • izolacija in pomnožitev celic v zaprtem sistemu,
 • afereze,
 • magnetno ločevanje celic z uporabo sistema CliniMACS Plus,
 • krioprezervacija,
 • shranjevanje celičnih produktov v tekočem dušiku,
 • odmrzovanje celičnih produktov za klinično rabo,
 • gojenje mezenhimskih stromalnih celic,
 • gojenje ali izolacija mieloidnih dendritičnih celic,
 • gojenje ali izolacija plazmacitoidnih dendritičnih celic,
 • celovita priprava proti-tumorskih vakcin na osnovi dendritičnih celic,celično biološke in imunološke laboratorijske metode (pretočna citometrija, celično sortiranje, ELISA, funkcijski testi celične imunosti, itd.),
 • mikrobiološka kontrola zraka in površin,
 • zagotavljanje ustrezne kontrole kakovosti.