Presaditev krvotvornih matičnih celic

Najbolj razširjena oblika celičnega zdravljenja je še vedno presaditev krvotvornih matičnih celic. Danes je moč z rutinsko presaditvijo zdraviti več kot 70 malignih in nemalignih bolezni, pri nekaterih hematoloških boleznih je to še vedno glavna terapevtska in pogosto edina možnost za ozdravitev. Uspešnost zdravljenja je pri bolnikih z optimalnimi pogoji dosegla več kot 90-odstotkov. Letno opravijo na svetu več kot 50.000 presaditev. Leta 2013 smo praznovali že milijonto presaditev.

 

 

Za uspešno presaditev potrebujemo imunsko (HLA) skladne celice darovalca. Zaradi raznolikosti sistema HLA ima bolnik, ki nima HLA-identičnih sorojencev, le malo možnosti, da bi mu med naključnimi osebami našli skladnega dajalca krvotvornih matičnih celic. Zato so se v mednarodni skupnosti zdravniki odločili za ustanovitev večjih registrov tipiziranih prostovoljnih darovalcev krvotvornih matičnih celic. Danes je po vsem svetu v mednarodnih registrih vpisanih več kot 20 milijonov prostovoljnih darovalcev. Posledično se je razpoložljivost darovalcev s 25−40 odstotkov povečala na 70−80 odstotkov in več. Podatki iz Svetovnega združenja darovalcev kostnega mozga kažejo, da skoraj polovica presaditev krvotvornih matičnih celic opravijo s pomočjo nesorodnih dajalcev. Več ...

 

Več let je bil edini vir krvotvornih matičnih celic kostni mozeg, ki so ga pridobili z igelno aspiracijo iz zadnjega trna črevnice v splošni anesteziji. Danes krvotvorne matične celice najpogosteje zbiramo s citafereznimi postopki iz periferne krvi po njihovi mobilizaciji s kemoterapijo in hematopoetskimi rastnimi dejavniki. Več ...

 

Primeren vir alogenskih krvotvornih matičnih celic je tudi popkovnična kri, ki je široko dostopna, donorju ne prinaša tveganj in povzroča manj bolezni presadka proti gostitelju, kar omogoča uporabo bolj neskladnih celic. Več ...

 

S terapijo z izbranimi populacijami levkocitov lahko dosežemo tako protitumorske učinke (citotoksični limfociti T, naravne celice ubijalke) kakor tudi zaviranje bolezni presadka proti gostitelju in zaviranje avtoimunosti (mezenhimske celice, regulatorne T-celice). Več ...

 

Terapija s presaditvijo matičnih celic se bo v prihodnosti s hematologije in onkologije razširila tudi na druga področja. Za več informacij o celičnih terapijah v razvoju kliknite tukaj.