Matične celice

Aspiracija kostnega mozga je sicer postopek z majhnim tveganjem, a so bili opisani tudi resni neželeni učinki. Danes krvotvorne matične celice najpogosteje zbiramo s citafereznimi postopki iz periferne krvi po njihovi mobilizaciji s kemoterapijo in hematopoetskimi rastnimi dejavniki (npr. G-CSF – granulocyte colony-stimulating factor in GM-CSF – granulocyte-macrophage colony-stimulating factor). Leta 2003 je bila v Evropi periferna kri vir krvotvornih matičnih celic pri 97 % avtolognih presadkov in 65 % alogenskih presadkov. Vzrok za to hitro spremembo zbiranja matičnih celic iz periferne krvi je bilo poleg hitrejše regeneracije nevtrofilcev in trombocitov tudi dejstvo, da je za darovalca zbiranje krvotvornih matičnih celic veliko ugodnejše. Rastni dejavnik G-CSF, ki se uporablja za mobilizacijo, ima malo resnih neželenih učinkov, pogosto pa povzroča bolečine v kosteh, glavobol in utrujenost. Strahovi, da bi G-CSF lahko stimuliral speče levkemične klone, se zaenkrat niso uresničili.

 

Prednosti in slabosti presaditve matičnih celic iz periferne krvi v primerjavi s presaditvijo kostnega mozga.

 

PrednostiSlabosti
Višje število celic CD34+ Uporaba mobilizacijskih agensov
Nižji stroški v primerjavi s pridobivanjem KMC iz kostnega mozga Večje tveganje kronične bolezni presadka proti gostitelju (GVHD)
Lažje zbiranje Venski dostop je lahko problem
Hitrejša regeneracija nevtrofilcev in trombocitov Vprašljivo
Hospitalizacija in splošna anestezija nista potrebni Izboljšanje preživetja