Shranjevanje krvotvornih matičnih celic

V kriobanki shranjujemo krvotvorne matične celice (KMC) iz periferne krvi, ki so odvzete z aferezo, kostni mozeg ter popkovnično kri. Kostni mozeg in popkovnično kri pred zamrzovanjem še obdelamo s centrifugiranjem tako, da iz krvi osamimo levkocitno frakcijo in zavržemo del plazme s trombociti ter eritrocitni sediment. Za predelavo uporabljamo zaprt sistem vrečk za enkratno uporabo na aparatu Sepax. Priprava zamrzovale raztopine in vzorčenje celičnih pripravkov poteka v brezprašni komori (razred A) v laboratoriju razreda čistosti D. Celice so zamrznjene v vrečkah v 10 % raztopini DMSO-ja in shranjene v tekočem dušiku pri temperaturi -196 °C ali pa v pari tekočega dušika pri temperaturi najmanj -130 °C.

 

 

Prve krvotvorne matične celice smo zamrznili in shranili v tekoči dušik decembra leta 1988. Zaloga shranjenih KMC se iz leta v leto povečuje. Ob koncu leta 2021 smo imeli shranjene KMC za 565 bolnikov.
Shranjene so celice sorodnih, nesorodnih darovalcev (alogenske) ali pa lastne (avtologne) celice bolnikov. Bolniki so se zdravili ali pa se še vedno zdravijo na Kliničnem oddelku za hematologijo, Kliničnem oddelku za otroško hematologijo in onkologijo ter Onkološkem inštitutu v Ljubljani. V kriobanki imamo najstarejše celične pripravke bolnikov zamrznjene od leta 2005.

 

 

V kriobanki shranjujemo tudi popkovnično kri sorodnih dajalcev za bolnike iz Pediatrične klinike, ki se zdravijo na Kliničnem oddelku za otroško hematologijo in onkologijo ter na Kliničnem oddelku za hematologijo.

Za te bolnike smo imeli v decembru 2021 shranjenih 34 enot sorodne popkovnične krvi.