Napredna zdravljenja

Glavno usmeritev naših terapevtskih storitev predstavljajo zdravila za napredna zdravljenja. Evropska agencija za zdravila jih definira kot zdravila za humano rabo, ki lahko temeljijo na genskih terapijah, tkivnem inženirstvu ali celičnih terapijah. Vizija in poslanstvo ZTM  je postati vodilna nacionalna institucija za razvoj in proizvodnjo celičnih terapij za namene imunoterapij ter regenerativne medicine.

Celična imunoterapija obsega odvzem, modifikacijo in vrnitev pacientu lastnih (ali tujih) imunskih celic, z namenom aktivacije ali zaviranja imunskega odgovora, odvisno od bolezni. Aktivacijo imunskega sistema želimo doseči pri boleznih kot so različne oblike raka, kjer lasten imunski sistem ne zagotavlja več uspešne odstranitve rakavih celic. Po drugi strani želimo imunski sistem zavreti v primerih njegove prekomerne aktivacije, ki je značilna za različne primere avtoimunskih bolezni, kroničnih vnetnih stanj ali zavrnitvenih reakcij pri transplantacijah.

Celične terapije na področju regenerativne medicine predstavljajo pristop k regeneraciji oz. nadomeščanju poškodovanih celic, tkiv in organov, z namenom, da dosežemo njihovo normalno delovanje. Za ta namen uporabljamo različne vrste matičnih celic, ki jih pridobimo oz. pomnožimo iz pacienta ali darovalca.

 

IMUNOTERAPIJE

 

Indikacija

Terapevtska storitev

GvHD (Graft-versus-Host-Disease)

Bolezen presadka zoper gostitelja

Ekstrakorporalna fotofereza

Kožni T-celični limfom

Ekstrakorporalna fotofereza

 

 

 REGENERATIVNA MEDICINA

 

Indikacija

Terapevtska storitev

Dilatativna kardiomiopatija

CD34+ krvotvorne matične celice

GvHD – bolezen presadka zoper gostitelja

 

Mezenhimske matične celice