SHRANJEVANJE IN RAVNANJE

Po predelavi krvi v komponente krvi so te do zaključka laboratorijskega testiranja shranjene v karanteni. Če so laboratorijski izvidi ustrezni, se do izdaje za bolnika shranjujejo v optimalnih temperaturnih pogojih. 

 

Rok uporabe in temperatura shranjevanja posameznih krvnih komponent:

  • koncentrirani eritrociti do 42 dni pri 4°C ± 2°C,
  • koncentrirani trombociti (patogensko inaktivirani) do 7 dni pri 22°C ± 2°C,
  • sveža zmrznjena plazma (SZP) do 3 mesece oz. do 3 leta, do3 mesece pri temperaturah pod –18°C, do 3 leta pod –25°C
 

 

Transport krvi mora biti čim hitrejši in mora potekati pod optimalnimi pogoji za vsako komponento krvi. Vsako odstopanje od optimalne temperature vpliva na viabilnost celic, kakovost komponente krvi in učinkovitost transfuzije.