OBSEVANJE KRVI

Obsevanje krvnih pripravkov z ionizirajočimi žarki pripomore k uničenju limfocitov T in s tem preprečitvi nastanka potransfuzijske reakcije presadka proti gostitelju. S tem se izognemo redki, toda najpogosteje usodni komplikaciji ob transfuziji.

Do reakcije presadka proti gostitelju lahko pride predvsem po presaditvi krvotvornih matičnih celic, po presaditvi solidnih organov in drugih tkiv, pri zdravljenju aplastične anemije z imunosupresivnimi zdravili in zdravljenju nekaterih limfoproliferativnih bolezni. Transfundirani limfociti T se odzovejo na antigene prejemnika, kar sproži njihovo aktiviranje in posledično uničenje tarčnih celic v tkivih prejemnika transfuzije. Vzrok, da se imunske celice prejemnika ne odzovejo ustrezno, je lahko nezrel imunski sistem (intrauterina transfuzija) ali pomanjkljiv imunski odziv (prirojene bolezni, presajanje KMC …). Edino učinkovito preprečevanje potransfuzijske reakcije presadka proti gostitelju je obsevanje krvnih komponent z ionizirajočimi žarki.

Na ZTM obsecanje izvajamo z obsevalno napravo Gammacell 1000 Elite, ki omogoča nadzorovano in validirano odmerjanje količine potrebnega sevanja. Vir sevanja je izotop Cs-137 z začetno aktivnostjo 49,2 TBq in razpolovno dobo 30 let. Centralna doza za obsevanje krvnega pripravka je 30 Gy. Obdelava komponente – oziroma obsevanje traja do 5 minut. Obsevana komponenta ne seva!

Eritrocite se lahko obseva do 14 dni od datuma odvzema in priprave, uporabni pa so še 28 dni po obsevanju oz. do konca roka uporabe. Novorojenčkom se obsevane krvne pripravke transfundira v 48 urah po obsevanju.

Trombociti se obsevajo, če niso patogensko inaktivirani, kadarkoli znotraj roka uporabnosti. Rok uporabnosti se po obsevanju ne spremeni.

Velika prednost za bolnike in klinike je, da je obsevane pripravke mogoče dobiti 24 ur na dan skozi vse leto.