OBSEVANJE KRVI

Obsevanje krvnih pripravkov z ionizirajočimi žarki prepreči proliferacijo limfocitov T in s tem nastanek potransfuzijske reakcije presadka proti gostitelju. S tem se izognemo izjemno redki, toda najpogosteje usodni, komplikaciji ob transfuziji.

Do reakcije presadka proti gostitelju lahko pride predvsem pri pacientih z nerazvitim ali oslabljenim imunskim sistemoma pri imunsko kompetentnih pacientih.

Najbolj ogroženi so pacienti po presaditvi krvotvornih matičnih celic, po presaditvi nekaterih solidnih organov ter pri uporabi določenih skupin zdravil.

Transfundirani limfociti T se odzovejo na antigene prejemnika, kar sproži njihovo aktiviranje in posledično uničenje tarčnih celic v tkivih prejemnika transfuzije. Vzrok, da se imunske celice prejemnika ne odzovejo ustrezno, je lahko nezrel imunski sistem (intrauterina transfuzija) ali pomanjkljiv imunski odziv (prirojene bolezni, presajanje KMC, zdravila...) ali pa HLA skladnost med darovalcem in prejemnikom transfuzije. Edino učinkovito preprečevanje potransfuzijske reakcije presadka proti gostitelju je obsevanje krvnih komponent z ionizirajočimi žarki.

Na ZTM obsevanje izvajamo z obsevalno napravo Radgil 2, ki omogoča nadzorovano in validirano sevanje z X žarki. Centralna doza za obsevanje krvnega pripravka je 30 Gy. Obdelava komponente – oziroma obsevanje traja okoli 5 minut. Obsevana komponenta ne seva!

Eritrocite se lahko obseva do 28. dne od datuma odvzema in priprave.  Uporabni pa so 14 dni od obsevanja oz. največ 28 dni od datuma odvzema krvi.

Novorojenčkom se obsevane krvne pripravke transfundira v 24 urah po obsevanju.

Trombociti se obsevajo, če niso patogensko inaktivirani, kadarkoli znotraj roka uporabnosti. Rok uporabnosti se po obsevanju ne spremeni.

Velika prednost za bolnike in klinike je, da je obsevane pripravke mogoče dobiti 24 ur vse dni v letu.