KLINIČNI NADZOR IN HITROST TRANSFUZIJE

Pred transfuzijo zabeležite osnovne vitalne znake (telesna temperatura, tlak, pulz, frekvenca dihanja) v transfuzijski karton bolnika. Bolnika skrbno opazujte, še posebej prvih 15 minut počasne transfuzije (20 kapljic/min za odrasle in 5 kapljic/min za otroke), saj je možnost nastanka hudih neželenih rekcij (npr. hude hemolitične reakcije) pogostejša ob začetku transfuzije. Če pri bolniku ne zaznate reakcije, lahko hitrost transfuzije prilagodite vrsti komponente in kliničnemu stanju bolnika.

Za dodatno varnost bolnika vam lahko v izvidu navzkrižnega preizkusa priporočamo izvedbo t.i. biološkega preizkusa »in vivo navzkrižni preizkus«. To pomeni, da bolniku počasi (20 do 30 minut) transfundirate 40 do 50 ml komponente ter pri in po tem bolnika skrbno opazujete zaradi možnega nastanka akutne hemolitične transfuzijske reakcije.  Sicer pa priporočamo stalen nadzor bolnika ob in po  transfuziji.

 

 

 

Priporočeni so naslednji načini transfundiranja:

 

  • Koncentrirani eritrociti – s transfuzijo je potrebno začeti najkasneje 30 minut po odvzemu iz hladilnika, čas transfundiranja naj bo okrog 2 uri, izjemoma 4 ure pri bolniku, ki mu grozi nevarnost volumske preobremenitve.
  • Koncentrirani trombociti – transfuzijo je potrebno pričeti 20 minut po tem, ko prispejo k postelji bolnika. Priporočeni čas transfuzije ene terapevtske enote je ena ura, izjemoma 4, če gre za bolnika, ki mu grozi nevarnost volumske preobremenitve.
  • Plazma – transfuzijo je treba začeti 20 minut po tem, ko enota prispe k postelji bolnika. Priporočeni čas transfuzije ene enote plazme je 30 do 120 minut, izjemoma 4 ure, če gre za bolnika, ki mu grozi nevarnost volumske preobremenitve.