MENJAVA TRANSFUZIJSKIH SISTEMOV

Pri tem je potrebno upoštevati navodila proizvajalca transfuzijskih sistemov. Slovenski proizvajalec priporoča menjavo transfuzijskih sistemov ob vsaki zamenjavi vrečke. V evropskih priporočilih navodila za menjavo transfuzijskih sistemov varirajo od 1 do več vrečk komponente krvi oz. na 4 do 12 ur. Pravilnik o transfuzijskih preiskavah in postopkih ob transfuziji (2007) določa, da se  mora za transfuzijo komponent krvi uporabiti ustrezen transfuzijski set, ki se po odprtju ne sme uporabljati več kot 6 ur.

Povzamemo lahko, da ob hitri oz. masivni transfuziji lahko uporabimo isti sistem za več vrečk iste komponente krvi. Zamenjati se mora, ko zamenjamo vrsto komponente oz. ko se pretok –prehodnost filtra zmanjša. Trombociti se ne smejo transfundirati prek sistema, ki je bil predhodno uporabljen za eritrocite oz. plazmo. Tudi plazma se ne sme transfundirati prek sistema, po katerem so predhodno tekli eritrociti. Po izteku posamezne vrečke komponente krvi ni potrebno spiranje sistema s fiziološko raztopino.

 

 

Neželene transfuzijske reakcije – vrste in ukrepi

 

Vsako zdravljenje in vsako zdravilo poleg želenih učinkov prinaša tudi tveganje.Če pri uporabi krvi in komponent krvi pride do hudih neželenih dogodkov oziroma hudih neželenih reakcij, mora pristojni zdravnik o tem nemudoma obvestiti transfuzijski zavod ali transfuzijski center S PREDPISANIM OBRAZCEM:»Prijava neželene reakcije ob transfuziji krvi«

 

 

 Neželene transfuzijske reakcije

AKUTNE
(takojšnje) v 24 urah
ODLOŽENE
v nekaj dneh do nekaj mesecih
Alergijska (blaga) Odložena hemolitična transfuzijska reakcija
Anafilaktična reakcija Bolezen presadka proti gostitelju
Vročinska nehemolitična Po transfuzijska purpura
Akutna hemolitična Prenos okužba s transfuzijo
Septična/toksična Preobremenitev z železom
S transfuzijo povezana akutna okvara pljuč (TRALI) Imunomodulacija
S transfuzijo povezana preobremenitev krvnega obtoka  

 

 

Akutne transfuzijske reakcije

Tip reakcijaZnaki in simptomiEtiologijaKlinični ukrepi / Terapija
Alergijska blaga Srbečica, rdečica, urtikarija Protitelesa proti plazemskim proteinom v dajalčevi plazmi Antihistaminiki (p.o., i.m. ali i.v.) v primeru izboljšanja nadaljuj s transfuzijo
Anafilaktična reakcija Hipotenzija, dispneja, utikarija, tesnoba Protitelesa proti lgA Po potrebi antihistaminiki, vazopresorji, kortikosteroidi, izogibaj se ponovnim reakcijam z uporabo opranih eritorocitnih komponent
Vročinska nehemolitična Vročina, mrzlica, glavobol, slabost Levkocitna protitelesa, cikotini Antipiretiki, uporaba filtriranih eritrocitov in trombocitov ter premedikacija z antipiretiki
Akutna hemolitična Vročina, mrzlica, rdečica, bolečina v prsih, trebuhu, ledvenem predelu, slabost, bruhanje, dispneja, hipotenzija, bledica, zlatenica, oligo/anurija, difuzna krvavitev Intravaskularna hemolitična transfuzijska reakcija (običajno zaradi AB0 neskladaja) Zdravi šok z vazopresorji, i.v. nadomeščaj tekočine, po potrebi kortikostereoidi, vzdržuj odprto dihalno pot, povečaj pretok krvi skozi ledvice (i.v. tekočine, furosemid, manitol), vzdržuj zadostno diurezo, nadziraj stanje ledvic, po potrebi komponente krvi (trombociti, plazma)
Septična/toksična Mrzlica, hipotenzija, zvišana telesna temperatura Bakterijska kontaminacija krvi Zdravi šok z vazopresorji, i.v. nadomeščaj tekočine, širokospektralna antimikrobna zdravila
S transfuzijo povezana akutna okvara pljuč (TRALI) Akutna dihalna stiska in hipoksemija, nekardiogeni pljučni edem, zvišana telesna temperatura Levkocitna protitelesa v dajalčevi plazmi/redkeje v prejemnikovi Kisik, umetna ventilacija
S tranfuzijo povezana preobremenitev krvnega obtoka Dihalna stiska, tahikardija, povišan krvni tlak, kašelj, glavobol Prevelika kol