Daj se na seznam - Vpiši se v Slovenija Donor

 

Vsakdo, ki bi želel postati darovalec krvotvornih matičnih celic (KMC) za kateregakoli bolnika na svetu, se lahko vpiše v register Slovenija Donor in se tako pridruži več kot 37 milijonom darovalcev z vsega sveta.

Vpišete se lahko:

***

Glede na trenutno situacijo v povezavi s CORONA VIRUS (SARS-CoV-2) je vpis možen samo preko elektronske pošte slovenija.donor@ztm.si .

***

Paket za vpis naročite preko elektronske pošte slovenija.donor@ztm.si in po pošti boste prejeli  vse potrebno za vpis. Na naslov  nam tako sporočite, da želite prejeti paket in pripišite vaše ime in priimek ter naslov.

Prosimo vas, da si pred tem preberete kdo se lahko vpiše, zakaj in kako darujemo.


Informacije po telefonu (01) 54 38 220 vsak delovni dan med 11. in 14. uro


 

Za vašo odločitev se vam v imenu bolnikov, ki so jim krvotvorne matične celice darovalca edina možnost preživetja, iskreno zahvaljujemo.