TRENUTNO ŠTEVILO DAROVALCEV

Na dan 31. 8. 2021

SLOVENIJA DONOR:

  • število darovalcev 22.454
  • število enot popkovnične krvi 538


Svetovni register WMDA:

  • število darovalcev in enot popkovnične krvi v WMDA
  • število darovalcev registra Slovenija Donor v WMDA 20.902
  • število enot popkovnične krvi iz registra Slovenija Donor v WMDA  342

 

Z nesorodno presaditvijo krvotvornih matičnih celic je bilo v Republiki Sloveniji od leta 2002 do 31. 12. 2020  zdravljenih 333 bolnikov.

Do 31. 12. 2020 je 76 darovalcev, članov registra Slovenija Donor, darovalo krvotvorne matične celice (45 za tuje in 31 za domače bolnike).