TRENUTNO ŠTEVILO DAROVALCEV

V svetovnem registru: www.bmdw.org

Pri nas –SLOVENIJA DONOR

  1. tipiziranih in vpisanih v svetovni register BMDW: 19.955 (31. 1. 2020)
  2. vpisani v register: 20.586
  3. 342 v register SD vpisanih in tipiziranih enot popkovnične krvi, ki so vključene v BMDW

 

Do 1. 7. 2019 je 70 darovalcev, članov registra Slovenija Donor, darovalo krvotvorne matične celice (41 za tuje in 29 za domače bolnike).

 

Z nesorodno presaditvijo krvotvornih matičnih celic je bilo v Republiki Sloveniji od leta 2002 do 1. 7. 2019  zdravljenih 300 bolnikov.