TRENUTNO ŠTEVILO DAROVALCEV

Na dan 31. 3. 2022

SLOVENIJA DONOR:

  • število darovalcev 22.887
  • število enot popkovnične krvi 538


Svetovni register WMDA:

  • število darovalcev in enot popkovnične krvi v WMDA
  • število darovalcev registra Slovenija Donor v WMDA 21.465
  • število enot popkovnične krvi iz registra Slovenija Donor v WMDA  342

 

Z nesorodno presaditvijo krvotvornih matičnih celic je bilo v Republiki Sloveniji od leta 2002 do 31. 3. 2022  zdravljenih 367 bolnikov.

Do 31. 3. 2022 je 84 darovalcev, članov registra Slovenija Donor, darovalo krvotvorne matične celice (50 za tuje in 34 za domače bolnike).