TRENUTNO ŠTEVILO DAROVALCEV

V svetovnem registru: www.bmdw.org

Pri nas –SLOVENIJA DONOR

  1. tipiziranih in vpisanih v svetovni register BMDW: 20.104 (31. 7. 2020)
  2. vpisani v register: 20.431
  3. 342 v register SD vpisanih in tipiziranih enot popkovnične krvi, ki so vključene v BMDW

 

Z nesorodno presaditvijo krvotvornih matičnih celic je bilo v Republiki Sloveniji od leta 2002 do 1. 8. 2020  zdravljenih 325 bolnikov.

Do 5. 8. 2020 je 75 darovalcev, članov registra Slovenija Donor, darovalo krvotvorne matične celice (44 za tuje in 31 za domače bolnike).