TRENUTNO ŠTEVILO DAROVALCEV

V svetovnem registru: www.bmdw.org

Pri nas –SLOVENIJA DONOR

  1. tipiziranih in vpisanih v svetovni register: 18.721 (30. 6. 2019)
  2. vpisani v register: 20.628
  3. 343 v register SD vpisanih in tipiziranih enot popkovnične krvi, ki so vključene v BMDW

 

Do 1. 2. 2019 je 67 darovalcev, članov registra Slovenija Donor, darovalo krvotvorne matične celice (40 za tuje in 27 za domače bolnike).

 

Z nesorodno presaditvijo krvotvornih matičnih celic je bilo v Republiki Sloveniji od leta 2002 do 1. 2. 2019  zdravljenih 280 bolnikov.