TRENUTNO ŠTEVILO DAROVALCEV

V svetovnem registru: www.bmdw.org

Pri nas –SLOVENIJA DONOR

  1. tipiziranih in vpisanih v svetovni register: 18.498 (31. 12. 2018)
  2. vpisani v register: 20.533
  3. 343 v register SD vpisanih in tipiziranih enot popkovnične krvi, ki so vključene v BMDW

 

Do 31. 7. 2018 je 63 darovalcev, članov registra Slovenija Donor, darovalo krvotvorne matične celice (39 za tuje in 24 za domače bolnike).

 

Z nesorodno presaditvijo krvotvornih matičnih celic je bilo v Republiki Sloveniji od leta 2002 do 31. 7. 2018  zdravljenih 264 bolnikov.