TRENUTNO ŠTEVILO DAROVALCEV

Na dan 31. 5. 2023

SLOVENIJA DONOR:

  • število darovalcev 25.143
  • število enot popkovnične krvi 537


Svetovni register WMDA:

  • število darovalcev in enot popkovnične krvi v WMDA
  • število darovalcev registra Slovenija Donor v WMDA 21.985
  • število enot popkovnične krvi iz registra Slovenija Donor v WMDA  341

 

Z nesorodno presaditvijo krvotvornih matičnih celic je bilo v Republiki Sloveniji od leta 2002 do 30. 4. 2023 zdravljenih 409 bolnikov.

Do 30. 4. 2023 je 90 darovalcev, članov registra Slovenija Donor, darovalo krvotvorne matične celice (53 za tuje in 37 za domače bolnike).