TRENUTNO ŠTEVILO DAROVALCEV

Na dan 30. 6. 2024

SLOVENIJA DONOR:

  • število darovalcev 24.913
  • število enot popkovnične krvi 537


Svetovni register WMDA:

  • število darovalcev in enot popkovnične krvi v WMDA
  • število darovalcev registra Slovenija Donor v WMDA 21.661
  • število enot popkovnične krvi iz registra Slovenija Donor v WMDA  341

 

Z nesorodno presaditvijo krvotvornih matičnih celic je bilo v Republiki Sloveniji od leta 2002 do 30. 6. 2024 zdravljenih 431 bolnikov.

Do 30. 6. 2024 je 96 darovalcev, članov registra Slovenija Donor, darovalo krvotvorne matične celice (57 za tuje in 39 za domače bolnike).