KAJ ČE ME IZBEREJO?

Kaj se zgodi, če me izberejo kot možnega darovalca?

V primeru, ko bolnik potrebuje KMC, iskanje primernega darovalca sproži njegov zdravnik specialist, tako da zahtevo pošlje nacionalnemu registru darovalcev KMC. V registru Slovenija-Donor, najprej iščemo darovalca v svojih vrstah, potem pa iskanje razširimo na svetovni register darovalcev World Marrow Donor Association (WMDA). Podobno postopajo tudi drugi nacionalni registri. Oseba vpisana v register Slovenija-Donor se lahko izkaže kot možni darovalec za določenega bolnika, če sta  tkivno skladna. Takrat možnega darovalca kontaktiramo in vprašamo, če je pripravljen nadaljevati postopek. V primeru, da se darovalec  strinja, se na dogovorjeni dan in uro oglasi v registru Slovenija Donor za  odvzem vzorca krvi (4ml). Ta služi za potrditveno tipizacijo tkivnih antigenov HLA, določitev krvne skupine ter virusnih markerjev.

V primeru, da je darovalec izbran za slovenskega bolnika, potrditveno tipizacijo HLA izvedemo v laboratorijih Centra za tipizacijo tkiv v Ljubljani. Ko pa je darovalec izbran za bolnika v tujini, vzorec krvi za potrditveno tipizacijo HLA pošljemo s hitro pošto v laboratorij, ki je povezan s tujim registrom. Potrditveno tipizacijo opravijo tam. Praviloma mora vsak register najkasneje v roku dveh mesecev sporočiti, ali je bil darovalec dokončno izbran za odvzem KMC. Darovalca vedno obvestimo o dokončni odločitvi.


Kaj se zgodi, če sem najprimernejši darovalec, ki je dokončno izbran?

V primeru, ko je darovalec dokončno izbran, je že okvirno določen željen datum presaditve in s tem tudi odvzema KMC pri darovalcu.

Tri tedne pred odvzemom KMC mora darovalec na zdravniški pregled k zdravniku, specialistu hematologu na Polikliniko v Ljubljani. Zdravnik mu razloži postopek odvzema in morebitna tveganja. V primeru odvzema KMC iz venske krvi, ki je najpogostejši, tudi način jemanja injekcij. Pri odvzemu iz venske krvi se darovalec na dan odvzema zjutraj ob sedmi uri zglasi na Zavodu za transfuzijsko medicino, nakar ga odpeljemo na Polikliniko, kjer mu odvzamejo vzorec krvi za štetje celic. Potem sledi odvzem KMC, ki traja približno štiri ure.

Pri klasičnem odvzemu pa se dva tedna pred odvzemom darovalec zglasi na Zavodu za transfuzijsko medicino za avtotransfuzijo, en dan pred posegom je sprejet na Hematološki oddelek UKC v Ljubljani, da tam opravijo vse potrebne preiskave. Naslednji dan sledi odvzem kostnega mozga pod narkozo, tretji dan pa darovalec lahko zapusti bolnišnico. V tem primeru ima darovalec nekaj dni bolniškega dopusta.

Mesec dni po odvzemu se mora darovalec ponovno zglasiti na kontrolni zdravniški pregled pri hematologu in znova leto dni po odvzemu.

 


 

Enostaven primer, ko je bil darovalec iz registra Slovenija Donor izbran za bolnika, ki je potreboval krvotvorne matične celice 

 

6.marec

Po naročilu bolnikovega lečečega zdravnika hematologa smo v Slovenija Donorju pričeli z iskanjem bolniku tkivno skladnega nesorodnega darovalca.
Darovalce smo iskali tako med člani Slovenija Donorja, kot tudi med darovalci svetovnega registra BMDW
V slovenskem registru smo našli 8 potencialnih darovalcev, ki so bili glede na osnovno tipizacijo tkiv z bolnikom skladni. V svetovnem registru je bilo takšnih možnih darovalcev veliko več.
V Centru za tipizacijo tkiv so do genske različice natančno določili vse tkivne antigene HLA pri bolniku in treh slovenskih darovalcih, ki smo jih izbrali oziraje se na spol in starost


19. marec 

Rezultati tipizacij tkiv so pokazali, da je bolnik popolnoma skladen z vsemi tremi slovenskimi darovalci


15. april                    

Dva izmed treh slovenskih darovalcev smo poklicali po telefonu in ju prosili za vzorec krvi. Ta je potreben za potrditveno tipizacijo tkiv, ki je zaradi najvišjih zahtev po zaščiti darovalca in varnosti bolnika obvezna. Oba darovalca sta bila pripravljena nadaljevati postopek in sta se takoj oglasila na Zavodu RS za transfuzijsko medicino za odvzem vzorca krvi.


25. april         

Rezultati potrditvene tipizacije tkiv so dokazali, da sta oba darovalca popolnoma tkivno skladna z bolnikom


1. junij           

Bolnikov lečeči zdravnik se je odločil za mlajšega darovalca, ki je imel tudi enako krvno skupino kot bolnik


29. junij         

Določen je bil datum transplantacije


30. junij         

Darovalca je pregledal zdravnik hematolog


16.-20. julij    

Darovalec je prejemal rastni hormonom za vzpodbujanje množenja krvotvornih matičnih celic v kostnem mozgu in izplavljanje v periferno kri


20. julij           

Periferni odvzem krvotvornih matičnih celic darovalca. Presaditev krvotvornih matičnih celic darovalca bolniku, ki so mu pred presaditvijo uničili lastni kostni mozeg.

                         

Bolnik dobro okreva

Opomba: Primer je zaradi zaščite darovalčevih in bolnikovih osebnih podatkov po resničnih dogodkih prirejen.