JAVNA BANKA POPKOVNIČNE KRVI

 

Ljubljana, 1. december 2014 


Spoštovani,

V JAVNI BANKI POPKOVNIČNE KRVI SMO ZBRALI in SHRANILI ZADOSTNO ŠTEVILO VZORCEV, ZATO NOVIH PRIJAV NE SPREJEMAMO.

 

Vsem družinam, ki so darovale popkovnično kri, se za njihovo odločitev in darovanje iskreno zahvaljujemo. Prav tako se zahvaljujemo tudi tistim, ki so izrazili pripravljenost in zanimanje za tovrstno darovanje. 

 

Oceno o zadostnem številu zbranih in shranjenih vzorcev popkovnične krvi,  ki omogoča ustrezno dostopnost potencialnim prejemnikom krvotvornih matičnih celic, je podal Strokovni kolegij za presaditev krvotvornih matičnih celic Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, zato nadaljnje zbiranje ustavljamo.

Uspešno zapolnjena javna banka skupaj s tujimi registri in bankami popkovnične krvi omogoča ustrezno dostopnost  do krvotvornih matičnih celic za bolnike, ki bi potrebovali transplantacijo. 

Hvala vsem, ki ste kakorkoli sodelovali pri vzpostavitvi javne banke popkovnične krvi v Sloveniji.