POPKOVNIČNA KRI V JAVNI BANKI

Popkovnična kri, ki je bila darovana in shranjena v javni banki, je vpisana v register in je namenjena za zdravljenje domačih in tujih bolnikov, ki potrebujejo alogensko transplantacijo krvotvornih matičnih celic.

 

V javni banki so shranjeni samo najbolj kakovostni vzorci, ki imajo visoko vsebnost matičnih celic. Delež ustreznih vzorcev je bil tudi pri nas podoben kot v vseh svetovnih institucijah in je znašal okrog 20 % sprejetih vzorcev.

 

Pred zdravljenjem s presaditvijo alogenskih krvotvornih matičnih celic moramo preveriti, če se popkovnična kri in prejemnik ujemata  v tkivnih transplantacijskih antigenih (antigeni HLA). Verjetnost, da se dve osebi ujemata v antigenih HLA, je zelo majhna. Z darovanjem popkovnične krvi v javno banko se možnost, da za bolnike najdemo skladne krvotvorne matične celice, povečuje. Trenutno je v svetu zbranih več kot 400.000 enot popkovnične krvi za javne namene.