KAJ JE POPKOVNIČNA KRI?

Popkovnična kri je kri novorojenčka, ki se nahaja v posteljici (placenti) in popkovnici. Ker popkovnične krvi po rojstvu novorojenček ne potrebuje več, jo praviloma skupaj s posteljico in popkovnico zavržejo. Popkovnična kri vsebuje poleg zrelih krvnih celic tudi majhno število matičnih celic, ki sodelujejo pri obnavljanju telesa, tako da se delijo in dozorevajo v različne vrste zrelih celic, ki zamenjujejo stare, poškodovane celice tkiv in organov.

 

Po porodu lahko popkovnično kri odvzamejo in shranijo ter jo uporabijo kot vir krvotvornih in drugih matičnih celic za zdravljenje bolezni s presajanjem celic. Trenutno lahko s tem načinom pozdravijo nekatere rakave bolezni krvi in dedne motnje presnove ter imunskega sistema. Zdravljenje drugih bolezni (Alzheimerjeva in Parkinsonova bolezen, bolezni srca in jeter, diabetes, mišična distrofija, multipla skleroza, poškodba hrbtenjače) še raziskujejo.

 

Pri zdravljenju bolezni s presaditvijo matičnih celic ima popkovnična kri zaradi posebnih bioloških in drugih značilnosti v primerjavi s kostnim mozgom ali krvotvornimi matičnimi celicami iz periferne krvi določene prednosti, kot so npr.  lažja in večja dostopnost, manjše tveganje za prenos virusnih okužb in manjše tveganje za nastanek bolezni presadka proti gostitelju po presaditvi. Glavni pomanjkljivosti popkovnične krvi sta majhno število krvotvornih matičnih celic, ki trenutno zadostuje samo za zdravljenje otrok, lažjih od 25 kg, ter daljši čas, ki je potreben za prijetje takega presadka.